- Trở thành Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và 12 là dấu mốc lớn, nổi bật trong chặng đường sự nghiệp của ông. 

Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng bí thư
Danh sách ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 12

Mời độc giả click vào hình đồ họa xem chi tiết những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: