Nhiều đại biểu cho rằng có nhiều cán bộ, đảng viên vẫn còn nhiều biểu hiện quan liêu, xa dân, tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị.

Ban bí thư TƯ Đảng tổ chức sáng nay ở Hà Nội hội nghị giao ban với các Đảng ủy trực thuộc TƯ, TƯ MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội về việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nhiều biểu hiện suy thoái tư tưởng trong cán bộ đảng viên

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa phát biểu tại hội nghị

 

Các đại biểu cho rằng: Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần đổi mới lề lối, tác phong làm việc ở nhiều cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, ở một số đảng bộ, chi bộ, việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn chậm, nội dung còn dài...

Đáng chú ý, vẫn còn nhiều biểu hiện quan liêu, xa dân, tham nhũng; suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Do vậy, niềm tin của nhân dân vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, và Nhà nước chưa được cải thiện; tính thuyết phục, sức lôi cuốn của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có phần suy giảm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ Trần Hồng Hà cho rằng: Vấn đề gương mẫu của lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu hiện nay là vấn đề sống còn đến việc học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh có hiệu quả hay không. Theo điều tra của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, cái yếu nhất hiện nay là tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, dám bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa đánh giá cao các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội đã phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, khắc phục được bệnh hình thức, tiếp tục xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các tổ chức đảng.

Ông Tô Huy Rứa đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các chi bộ, đảng bộ.

Theo VOV