Chiều 14/10, UBND thành phố Hải Phòng thông tin việc điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
 
Về Hải Phòng không cần xét nghiệm PCR
 
Cụ thể người vào Hải Phòng không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.
Hải Phòng cũng điều chỉnh cách ly y tế đối với người từ các địa phương khác về thành phố như sau:

Đối với người ở khu vực có nguy cơ rất cao (tương ứng với màu đỏ và màu cam trên bảng phân vùng dịch của Bộ Y tế)  áp dụng cụ thể như sau:

Người mới được công bố khỏi bệnh Covid-19 theo quy định, chưa quá 6 tháng khi về phải áp dụng cách ly tại nhà 7 ngày kể từ ngày về, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7, nếu âm tính thì kết thúc cách ly.
 
Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin, mũi tiêm cuối cùng đã qua ít nhất 14 ngày) cách ly y tế tập trung 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7, tự theo dõi sức khoẻ 7 ngày tiếp theo.
 
Người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 nhưng mũi tiêm cuối cùng chưa đủ 14 ngày, cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày về  thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14.
 
Đối với những trường hợp người già yếu, bệnh lý nặng, trẻ nhỏ cần có người chăm sóc, áp dụng cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày về lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14.
 

Người vào Hải Phòng không cần xét nghiệm SARS-CoV-2
Người về Hải Phòng từ 0h đêm nay không cần xét nghiệm PCR


Ngoài ra, người trở về từ các địa phương ở các vùng nguy cơ cao (tương ứng với màu vàng trên bảng phân vùng của Bộ Y tế) Hải Phòng quy định cụ thể như sau:
 
Người mới được công bố khỏi bệnh theo quy định, chưa quá 6 tháng khi về thành phố phải áp dụng cách ly tại nhà 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7, nếu âm tính thì kết thúc cách ly.

Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin, mũi tiêm cuối cùng đã qua ít nhất 14 ngày) thì thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7 khi kết thúc cách ly; thực hiện tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo.
 
Người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 nhưng mũi tiêm cuối cùng chưa đủ 14 ngày, thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày về /đến địa phương, thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14.
 
Mở lại quán game, trò chơi điện tử

 

Riêng đối với những người trở về từ các địa phương ở các vùng nguy cơ (tương ứng với các vùng màu xanh trên bảng phân vùng của Bộ Y tế) thì áp dụng cụ thể như sau:
 
Người mới được công bố khỏi bệnh theo quy định, chưa quá 6 tháng khi về thành phố phải áp dụng cách ly tại nhà 7 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7, nếu âm tính thì kết thúc cách ly.
 
Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin, mũi tiêm cuối cùng đã qua ít nhất 14 ngày) thì tự theo dõi sức khỏe 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày đầu tiên khi về địa phương.
 

Người vào Hải Phòng không cần xét nghiệm SARS-CoV-2
Tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát ra vào thành phố

Người chưa tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin nhưng mũi tiêm cuối cùng chưa đủ 14 ngày, cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo.

Hải Phòng cho phép mở lại các quán game, dịch vụ internet, trò chơi điện tử, dịch vụ ăn uống trên các hè phố được mở bán hàng tại chỗ từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày.
 
Đối với hoạt động của các xe container, xe vận tải hàng hóa,  lái xe và phụ xe phải tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin Covid-19.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 hàng tuần cho 30% công nhân, người lao động.
 

Công dân từ tỉnh ngoài về Hải Phòng: Người vào, xe ở lại

Công dân từ tỉnh ngoài về Hải Phòng: Người vào, xe ở lại

Đi thuận lợi qua 14 tỉnh, thành phố khi về tới Hải Phòng, công dân buộc phải đi taxi Én Vàng về nhà. Ô tô riêng của họ bị yêu cầu để lại.


Nguyễn Thu Hằng