UBND tỉnh Long An vừa có chỉ đạo triển khai việc sử dụng "thẻ Covid" trong giai đoạn phục hồi kinh tế trên địa bàn tỉnh. 

Địa phương này sẽ căn cứ theo các tiêu chí để cấp "thẻ xanh Covid" và "thẻ vàng Covid".

Trong đó, tiêu chí đối với thẻ xanh Covid là cá nhân đáp ứng 14 ngày sau khi tiêm mũi vắc xin thứ 2 (đối với loại phải tiêm 2 mũi). Đã tiêm 1 mũi vắc xin (đối với loại vắc xin tiêm 1 mũi) và đủ 14 ngày sau khi tiêm.

F0 được điều trị tại cơ sở y tế đã khỏi bệnh và đã được cơ sở y tế cấp giấy ra viện hoặc giấy chứng nhận hoàn thành điều trị (không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy).

F0 điều trị tại nhà đã khỏi bệnh và được Trung tâm Y tế cấp giấy chứng nhận hoàn thành điều trị theo đề nghị của trạm y tế xã (không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy).

Tiêu chí đối với thẻ vàng Covid là cá nhân đáp ứng điều kiện đã tiêm 1 mũi vắc xin đối với loại vắc xin phải tiêm 2 mũi và đủ 14 ngày sau khi tiêm.

Người dân Long An có 'thẻ xanh Covid-19' được đi lại trong tỉnh
Người dân Long An được phép đi lại nội tỉnh nếu có ‘Thẻ xanh Covid’, nội huyện nếu có ‘Thẻ vàng Covid’

‘Thẻ Covid’ có giá trị thay thế giấy đi đường

UBND tỉnh Long An cho biết “thẻ xanh Covid” và “thẻ vàng Covid” sẽ có giá trị thay thế giấy đi đường.

 

Cụ thể, người đáp ứng điều kiện “thẻ xanh Covid” được di chuyển trong phạm vi địa bàn cấp tỉnh, trừ các địa bàn đang áp dụng biện pháp hạn chế sự di chuyển để phòng, chống dịch bệnh.

“Thẻ vàng Covid” được di chuyển trong phạm vi địa bàn cấp huyện, trừ các địa bàn đang áp dụng biện pháp hạn chế sự di chuyển để phòng, chống dịch bệnh.

Riêng người đáp ứng điều kiện “thẻ vàng Covid” là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước (kể cả các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh), nếu có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thì được di chuyển trong phạm vi địa bàn cấp tỉnh để đi làm hoặc đi công tác.

UBND tỉnh cũng thông tin, người chưa đáp ứng điều kiện “thẻ Covid” như học sinh, sinh viên được di chuyển hàng ngày từ nơi ở đến nơi học (trường hợp nơi ở và nơi học khác địa bàn cấp huyện thì phải có giấy xác nhận của người đứng đầu cơ sở giáo dục).

Người đáp ứng điều kiện “thẻ Covid” vẫn phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế và tuân thủ đúng, đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tuấn Kiệt

Toàn tỉnh Long An giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 21/9

Toàn tỉnh Long An giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 21/9

UBND tỉnh Long An vừa ban hành quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.