Sáng nay, đại úy Lê Bá Vương - Trợ lý Phòng Chính trị, Phó chỉ huy Khung tiếp nhận Trung tâm bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng an ninh (Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng) trao số tiền gần 10 triệu đồng cho bộ phận tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố.

Người dân đang cách ly quyên góp tiền ủng hộ phòng, chống Covid-19
Đại úy Lê Bá Vương trao tiền người dân quyên góp cho bộ phận tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng

Theo đại úy Vương, số tiền này được các công dân Việt Nam đang cách ly tại Trung tâm bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng an ninh quyên góp để ủng hộ trung tâm.

Sau đó, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng thống nhất chuyển số tiền này đến bộ phận tiếp nhận ủng hộ phòng, chống Covid-19 TP.

 

“Số tiền tuy không lớn nhưng đây là tấm lòng của bà con đang cách ly. Chúng tôi rất trân trọng tấm lòng của bà con đã cùng chung tay với Tổ quốc trong thời điểm khó khăn..”, đại úy Vương chia sẻ.

Bộ phận tiếp nhận ủng hộ phòng, chống Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, đã tiếp nhận khoảng 3,1 tỷ đồng (kể cả đăng ký và đã chuyển) từ những cá nhân, tập thể.

Sáng nay, bộ phận đã chuyển 3,1 tỷ đồng cho 6 đơn vị trên địa bàn để lo công tác cách ly, phòng chống dịch.

Người cách ly muốn ăn cơm chay, biên phòng chạy hàng chục km đi mua

Người cách ly muốn ăn cơm chay, biên phòng chạy hàng chục km đi mua

Để phục vụ người dân, chúng tôi phải cắt cử cán bộ chạy hàng chục km, về thị trấn Khe Sanh để mua cơm chay phục vụ bà con, Đồn phó Đồn BP cửa khẩu Lao Bảo Đặng Trung Thành chia sẻ.

Hồ Giáp