Tại hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ hôm nay, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế Phạm Văn Tác cho biết, trong năm qua Bộ đã sắp xếp các đơn vị ngành theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm cả ở cấp TƯ đến huyện, xã.

Ngành y tế giảm hàng vạn lái xe, văn thư, tiết kiệm ngàn tỷ
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế Phạm Văn Tác 

Đối với tuyến y tế TƯ, Bộ thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Hiện nay đã có 25/42 bệnh viện thực hiện tự chủ toàn bộ kinh phí thường xuyên với 25.362 người.

Vì vậy kinh phí nhà nước không phải trả khoảng 2.127 tỷ đồng. Dự kiến trong thời gian tới, Bộ chỉ quản lý trực tiếp 20 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Đối với tuyến tỉnh, mỗi tỉnh thành có 5-9 trung tâm chuyên về y tế, trung bình 6 trung tâm/tỉnh. Theo thông tư liên tịch giữa Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc thực hiện mô hình trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật sẽ nhập các trung tâm còn 1.

Theo đó cả nước sẽ giảm 315 trung tâm tuyến tỉnh. Đến nay, đã có 54/63 tỉnh thành thực hiện việc sáp nhập này.

Theo tính toán của Bộ Y tế, khi sáp nhập các trung tâm này thành 1 thì số lượng lãnh đạo sẽ giảm 1.260 người (315x4 người gồm 1 cấp trưởng, 3 phó). Tương ứng với số lương 6 triệu đồng mỗi người/tháng thì 1 năm, ngành giảm được 90,72 tỷ đồng.

Biên chế gián tiếp của ngành trong cả nước khoảng 17.000 người, trong đó có 3.400 người làm hành chính như lái xe, thủ quỹ, văn thư, kế toán… Bộ dự kiến giảm 2.140 người trong số này với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Như vậy 1 năm giảm 154 tỷ đồng.

 

Ngoài ra, 51 tỉnh thành đã giảm chi ngân sách 14,682 tỷ đồng từ việc không chi lương ngân sách đối với 35.000 biên chế trong 70 đơn vị sự nghiệp.

Ngành y tế giảm hàng vạn lái xe, văn thư, tiết kiệm ngàn tỷ
Ảnh: XĐ

Ở tuyến huyện, ông Phạm Văn Tác cho hay, Bộ thống nhất mô hình trung tâm y tế huyện hợp nhất với bệnh viện huyện theo tinh thần nghị quyết 19 TƯ 6 thành trung tâm y tế đa năng.

Cả nước có 713 quận huyện sẽ dư ra 713 đầu mối. Đến hết năm 2018, đã có 437/713 đơn vị cấp huyện tổ chức hợp nhất. Mỗi đơn vị có 4 lãnh đạo gồm 1 trưởng, 3 phó thì cả nước giảm được 1.748 vị trí lãnh đạo, tương ứng với số tiền 126,238 tỷ đồng/năm.

Ngoài ra còn giảm khoảng 784,728 tỷ đồng từ tiền ngân sách trả lương cho 10.899 biên chế gián tiếp là hành hính, lái xe, thủ quỹ, văn thư…

Như vậy nếu thực hiện hợp nhất ở tuyến huyện sẽ giúp ngân sách tiết kiệm khoảng 910,966 tỷ đồng mỗi năm.

Đối với tuyến xã, Bộ Y tế nhất trí chuyển cán bộ y tế đủ chuẩn chức danh nghề nghiệp làm hợp đồng lao động và nhà nước cũng không phải chi trả thêm kinh phí nào.

Không kể Bộ Công an, Quốc phòng: Tăng 2 tổng cục, 7 cục sau 1 năm tinh gọn

Không kể Bộ Công an, Quốc phòng: Tăng 2 tổng cục, 7 cục sau 1 năm tinh gọn

Sau 1 năm sắp xếp tinh gọn bộ máy, cả nước có 29 tổng cục, tăng 2; có 125 cục thuộc bộ, ngành, tăng 7 cục, không tính Bộ Công an và Quốc phòng.

Thu Hằng