Trước đà suy giảm của giá dầu thô thế giới như hiện nay, rất có thể trong năm 2016, đóng góp của ngành Thông tin & Truyền thông vào ngân sách nhà nước sẽ vươn lên dẫn đầu.

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn tại hội nghị triển khai công tác năm 2013; Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội của Công đoàn Thông tin & truyền thông Việt Nam, diễn ra chiều nay tại Hà Nội.

Ngành TT&TT có thể vươn lên dẫn đầu về nộp ngân sách
Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Công tác an sinh xã hội được bảo đảm

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, năm 2015, bất chấp những khó khăn chung của nền kinh tế, ngành Thông tin & truyền thông vẫn có sự tăng trưởng  khá, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Cụ thể, tổng doanh thu phát sinh toàn ngành là hơn 520.000 tỷ đồng (không tính doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin), nộp ngân sách nhà nước hơn 56.828 tỷ đồng, chỉ đứng sau dầu khí. 

Trước đà suy giảm của giá dầu thô thế giới như hiện nay, rất có thể trong năm 2016, đóng góp của ngành Thông tin & truyền thông vào ngân sách nhà nước sẽ vươn lên dẫn đầu.

Theo Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, nếu khai thác dầu thô là sử dụng tài nguyên thiên nhiên của đất nước thì ngành Thông tin và truyền thông sử dụng chất xám của người lao động. Do vậy, có thể nói vai trò của ngành Thông tin & truyền thông trong cơ cấu phát triển kinh tế của đất nước ngày càng quan trọng. Và để động viên được sức sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, phát huy sức mạnh tập thể của các đơn vị kinh doanh, vai trò của Công đoàn ngành có ý nghĩa quyết định vào sự thành công chung của toàn ngành.

Ngoài ra, các cuộc vận động nghĩa tình được đông đảo người lao động tham gia với tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái, thu hút được đông đảo người lao động tham gia. Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2015 toàn ngành đã có nhiều phong trào quyên góp, ủng hộ thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn. 

Đơn cử, hơn 4,5 tỷ đồng ủng hộ Trường Sa; 35 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội là một con số vô cùng có ý nghĩa. Có thể nói, Công đoàn ngành Thông tin và truyền thông đã đáp ứng được cơ bản kỳ vọng của người lao động. 

Ông Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn ngành Thông tin & truyền thông cho biết: Tính đến 2015, Công đoàn ngành có trên 77.000 người, trong đó có trên 31.000 đoàn viên là nữ. 

Công tác công đoàn đã thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Thu nhập của người lao động không ngừng được cải thiện, đời sống tinh thần được chăm lo; các phong trào an sinh xã hội được thực hiện chu đáo, đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của đông đảo đoàn viên công đoàn ngành. 

“Phát phải có động”

 

Đánh giá phong trào thi đua của Công đoàn ngành, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết: Bất cứ phong trào thi đua nào, đã “phát phải có động”. 

Nếu chỉ phát động rồi để đấy thì không có tác dụng gì. Các phong trào thi đua cần thiết thực, đi vào thực tiễn cuộc sống, phải có sơ kết, tổng kết, báo cáo rút kinh nghiệm. Đã thi đua phải có khen thưởng, khen thưởng vật chất phải gắn với tinh thần mới động viên được người lao động tham gia. 

Tránh thi đua hình thức, phong trào, hô hào khẩu hiệu. Có như vậy, các phong trào thi đua của toàn ngành Thông tin & truyền thông mới có được sức sáng tạo, sự tươi mới và chuyển biến hiệu quả rõ rệt.

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn lưu ý, năm 2016 là năm có rất nhiều sự kiện lớn của đất nước như: Tổ chức Đại hội 12 của Đảng; Tổ chức bầu cử Quốc hội khóa 14; Tổ chức bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021… 

Chính vì vậy, nhất trí với báo cáo kết quả và 16 kiến nghị giải pháp của ngành trong năm 2016, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nêu thêm 6 nhiệm vụ trọng tâm Công đoàn ngành cần đặc biệt lưu ý trong thời gian tới.

Một là, phải tăng cường tuyên truyền nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và các nghị quyết chính trị đã được Đảng và Chính phủ thông qua;

Hai là, tăng cường vai trò của Công đoàn trong công tác tại cơ sở; 

Ba là, đề xuất và tham mưu cho lãnh đạo ngành làm tốt công tác chính sách, phát động được các phong trào thi đua thiết thực trong toàn ngành; Bốn là, thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của đất nước như phong trào nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng vào thực tiễn; 

Năm là, vận động đoàn viên học tập, phấn đấu xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, nâng cao trình độ của người lao động tại các đơn vị; Sáu là, đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng được nguyện vọng của đoàn viên công đoàn ngành...

Được biết, hội nghị triển khai công tác năm 2013; Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Công đoàn Thông tin & truyền thông Việt Nam sẽ diễn ra trong 2 ngày 13-14/1. Ngày 14/1, hội nghị sẽ tập trung nghe các tham luận và tiếp thu các ý kiến đóng góp từ các công đoàn cơ sở để hoạt động Công đoàn ngành ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực hơn nữa.

Theo Infonet