Sau khi được trang bị chiến đấu cơ hiện đại SU-30MK2, các đơn vị Không quân đã nhanh chóng huấn luyện, làm chủ và khai thác hiệu quả loại máy bay hiện đại này.

Góp phần vào mỗi chuyến bay, ban bay an toàn, thắng lợi, có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ làm công tác bảo đảm kỹ thuật hàng không.

Cũng như các thành phần khác, ngành kỹ thuật hàng không luôn phải chấp hành nghiêm ngặt các quy định trong 3 giai đoạn bay là: chuẩn bị bay; thực hành bay; giảng bình bay. Trong đó, giai đoạn chuẩn bị bay được tiến hành hết sức tỉ mỉ cả trước ngày bay, ban bay, giữa các chuyến bay và sau ban bay.

Một số hình ảnh trong buổi chuẩn bị trước ban bay của ngành kỹ thuật hàng không ở Trung đoàn không quân 923, Sư đoàn không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân:

Ngắm chiến đấu cơ SU-30MK2 của Không quân VN

Giao nhiệm vụ trước ban bay của ngành kỹ thuật hàng không

Ngắm chiến đấu cơ SU-30MK2 của Không quân VN

Nhân viên kỹ thuật hàng không kiểm tra hệ thống động cơ máy bay SU-30MK2

Ngắm chiến đấu cơ SU-30MK2 của Không quân VN

Thiếu tá Vũ Hữu Luận, đội trưởng kỹ thuật hàng không, kiểm tra thiết bị buồng lái máy bay

Ngắm chiến đấu cơ SU-30MK2 của Không quân VN

Kiểm tra hệ thống đèn càng trước...

Ngắm chiến đấu cơ SU-30MK2 của Không quân VN

...và kiểm tra, vệ sinh càng sau của SU-30MK2

 
Ngắm chiến đấu cơ SU-30MK2 của Không quân VN

Tham gia chuẩn bị bay có tất cả các chuyên ngành kỹ thuật hàng không, như: Máy bay động cơ; Vô tuyến điện tử; Thiết bị hàng không; Vũ khí hàng không.

Ngắm chiến đấu cơ SU-30MK2 của Không quân VN

Công tác chuẩn bị bay luôn tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định sử dụng kỹ thuật máy bay SU-30MK2

Ngắm chiến đấu cơ SU-30MK2 của Không quân VN

Là loại máy bay chiến đấu 2 động cơ, có tốc độ vượt âm, được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại, SU-30MK2 đã góp phần nâng cao đáng kể sức mạnh của Không quân nhân dân Việt Nam

Ngắm chiến đấu cơ SU-30MK2 của Không quân VN

Tra nạp khí...

Ngắm chiến đấu cơ SU-30MK2 của Không quân VN

...và nhiên liệu cho SU-30MK2

Ngắm chiến đấu cơ SU-30MK2 của Không quân VN

Những việc tưởng như rất nhỏ cũng được ngành kỹ thuật hàng không chấp hành nghiêm, như làm vệ sinh nắp buồng lái...

Ngắm chiến đấu cơ SU-30MK2 của Không quân VN

...hay vệ sinh ra đa quang

Ngắm chiến đấu cơ SU-30MK2 của Không quân VN
Ngắm chiến đấu cơ SU-30MK2 của Không quân VN

Lắp dù đuôi cho máy bay. Đây là loại dù có tác dụng giảm tốc sau khi máy bay hạ cánh

Ngắm chiến đấu cơ SU-30MK2 của Không quân VN

Không chỉ chuẩn bị trước ngày bay, ban bay, mà công tác chuẩn bị kỹ thuật hàng không còn được tiến hành chặt chẽ giữa mỗi chuyến bay và sau ban bay, để đảm bảo cho mỗi chuyến bay, ban bay an toàn, thắng lợi

Theo QĐND