Thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 17/5 về việc mua Vắc-xin phòng Covid-19 của Công ty Pfizer, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu căn cứ Nghị quyết của Chính phủ, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến thẩm định chính thức bằng văn bản về phương án mua vắc-xin phòng Covid-19 do Bộ Y tế đề xuất, đồng thời dự thảo quyết định phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Việc mua vắc-xin Pfizer là lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt
Nếu mua vắc xin, sẽ đấu thầu lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết phải hiểu chính xác chỉ đạo trên là bộ này thẩm định phương án hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua vắc-xin, không phải là thẩm định phương án mua vắc xin. Điều 26 Luật Đấu thầu quy định rất rõ nguyên tắc, tiêu chí để lựa chọn nhà thầu trong trường hợp này.

Quan điểm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là ngay khi có đủ hồ sơ của Bộ Y tế thì sẽ tiến hành thẩm định ngay lập tức, không bê trễ. Hiện Cục Quản lý đấu thầu đã được giao thẩm định vấn đề này.

Nguồn tin chính thức từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, theo kết quả đàm phán tính đến ngày 9/5/2021, Pfizer có thể cung ứng cho Việt Nam khoảng 31 triệu liều vắc xin (15,5 triệu liều cung cấp trong quý III/2021 và nửa còn lại được cung cấp trong quý IV/2021).

Tuy nhiên, nhà cung cấp cũng đưa ra một số điều khoản ràng buộc rất chặt chẽ (ký thỏa thuận khung trước, rồi mới ký thỏa thuận chi tiết theo mẫu được áp dụng với 70 quốc gia khác đã nhập khẩu vắc xin của Pfizer); miễn trừ trách nhiệm (khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến vắc xin hoặc việc sử dụng vắc xin của Pfizer; không giao hàng theo đúng số lượng, thời gian dự kiến trong thỏa thuận); không có bảo lãnh tạm ứng, bảo đảm thực hiện hợp đồng; không áp dụng kê khai, kê khai lại giá…

 

Bộ Y tế đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án mua lô vắc xin này. Theo Bộ Y tế, đây là vắc xin mới được nghiên cứu, sản xuất trong tình trạng khẩn cấp để phòng chống đại dịch, nên chưa có đầy đủ dữ liệu về an toàn, hiệu quả, nên có thể có các sự cố sau tiêm. Do vậy, muốn mua được vắc xin của Pfizer, Chính phủ phải chấp nhận rủi ro khi sử dụng và các điều kiện của nhà cung cấp.

Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Y tế còn đề xuất Thủ tướng cho phép miễn một số loại giấy tờ liên quan đến việc nhập khẩu như giấy chứng nhận chất lượng (kiểm định xuất xưởng) của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu; giấy chứng nhận xuất xưởng do Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế cấp…

Điều 26 Luật Đấu thầu quy định về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt như sau:

Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật này thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

H.Duy

Thủ tướng: Mua vắc-xin phòng Covid-19 là cấp bách, phải thực hiện ngay

Thủ tướng: Mua vắc-xin phòng Covid-19 là cấp bách, phải thực hiện ngay

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 17/5 về việc mua Vắc-xin phòng Covid-19 của Công ty Pfizer.