Các ủy viên TƯ được bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng, thực hiện dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị; đường lối phát triển kinh tế, khoa học lãnh đạo, quản lý.

Sáng 3/3, tại Hà Nội, Ban chấp hành TƯ Đảng tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức thứ hai cho các ủy viên Ban chấp hành TƯ khóa XI.

Tới dự lễ khai giảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, bối cảnh hiện nay ở trong nước và trên thế giới, thời cơ và thuận lợi đan xen với những thách thức to lớn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo cao cấp, phải không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trình độ về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nâng kiến thức cho các ủy viên Trung ương
GS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, ủy viên Hội đồng lý luận TƯ giảng chuyên đề đầu tiên về những nhận thức mới về lý luận CNXH. Ảnh: VOV
 

Từ nhận thức này, Bộ Chính trị và Ban Bí thư quyết định mở hai lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng. Lớp thứ nhất gồm 43 người (tổ chức tháng 12/2013); lớp thứ hai 111 người.

Chương trình của lớp bồi dưỡng gồm 8 chuyên đề, bao quát những nội dung quan trọng góp phần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đối tượng học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao ở tầm chiến lược. Đó là những nhận thức mới về lý luận về CNXH; các vấn đề về xây dựng Đảng, thực hiện dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị; đường lối phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; chiến lược quốc phòng - an ninh, đối ngoại; khoa học lãnh đạo, quản lý.

Những nội dung này vừa mang tính cơ bản, lại vừa được cập nhật, bổ sung những tri thức mới, là kết quả nghiên cứu công phu và đúc kết kinh nghiệm quý báu cả trong nước và quốc tế của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà hoạt động thực tiễn của Việt Nam.

Lớp học diễn ra đến hết ngày 7/3.

Theo VOV