- Công ty cổ phần giải trí quốc tế Lợi Lai (Trung Quốc) đã bị xử phạt 280 triệu đồng vì xả thải chất thải có hàm lượng độc hại vượt nhiều lần so với quy định cho phép ra sông Ka Long (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định xử phạt 280 triệu đồng đối với công ty trên về hành vi "vi phạm hành chính xả thải ô nhiễm vào nguồn nước sông Ka Long".

Xả thải ra sông, phạt doanh nghiệp TQ 280 triệu đồng

Công ty cổ phần giải trí quốc tế Lợi Lai được đặt vị trí ngay gần sông biên giới Ka Long

Theo kết quả quan trắc môi trường của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (mẫu lấy thời điểm kiểm tra hiện trường ngày 24/4/2017, biên bản vi phạm hành chính lập ngày 25/4/2017), chỉ tiêu amoni, coliform có trong nước thải sau xử lý của công ty Lợi Lai xả thải ra sông Ka Long vượt quy chuẩn cho phép.
 

Cụ thể, chỉ tiêu amoni vượt 2,06 lần, coliform vượt 28 lần. 

Theo kết quả quan trắc định kỳ từ trước khi công ty này được cấp phép đến thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, chỉ tiêu BOD5 (chỉ tiêu nhu cầu oxi sinh hóa) trong nước thải sau xử lý (các kết quả quan trắc quý IV năm 2012, quý IV năm 2015, quý II và quý IV năm 2016) đều vượt quy chuẩn.

Ngoài việc bị xử lý 280 triệu đồng, công ty này phải thực hiện các giải pháp để xử lý đạt quy chuẩn môi trường đối với các thông số vượt quy chuẩn cho phép.

Công ty cổ phần giải trí quốc tế Lợi Lai là doanh nghiệp FDI đầu tiên tại Móng Cái có vốn đầu tư 100% của Trung Quốc.

Phạm Công