Số cây trên được các tổ chức và người dân trên địa bàn huyện Trà Cú đóng góp và trao tặng, nhằm chung tay cùng với Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thực hiện các hoạt động thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Trong những năm qua, song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác bảo vệ môi trường luôn được Công ty Nhiệt điện Duyên Hải quan tâm bằng nhiều giải pháp. Các nhà máy do Công ty quản lý đều đã được đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trồng thêm 100 cây xanh tại nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải

Trong quá trình vận hành, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cũng đã định kỳ thực hiện quan trắc giám sát môi trường, lắp đặt sơ đồ công nghệ và bảng thông tin điện tử truyền số liệu ra ngoài để công khai, minh bạch các thông tin về môi trường của dự án. Công tác xử lý tro, xỉ cũng được công ty kiểm soát, đảm bảo môi trường.

 
Trồng thêm 100 cây xanh tại nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải

Ngoài ra, công ty cũng tiếp tục thực hiện tốt công tác mở cửa tiếp đón các đoàn tham quan của chính quyền và người dân địa phương đến tham quan, kiểm tra, giám sát công tác vận hành nhà máy.

Đặc biệt, từ khi tiếp nhận và vận hành các nhà máy, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã thường xuyên tổ chức các hoạt động trồng cây để phủ xanh các khu vực xung quanh nhà máy. Tính đến hiện tại, Ccng ty đã trồng hơn 12.500 cây xanh các loại xung quanh nhà máy, kho than, bãi thải xỉ, khu quản lý vận hành..., góp phần bảo vệ môi trường.

(Nguồn: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải)