Mục tiêu của phương án là bảo đảm việc ban hành bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo đúng quy trình, quy định chuyên môn, phục vụ tốt nhất công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong bối cảnh có dịch bệnh.

Sẵn sàng phương án dự báo khí tượng thủy văn khi Covid-19 lây lan phức tạp
Đo thân nhiệt cho cán bộ, nhân viên, người lao động tại trụ sở Tổng cục KTTV 

Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) Trần Hồng Thái cho biết, Tổng cục đã sẵn sàng phương án cách ly một phần hoặc toàn bộ trụ sở tác nghiệp của Tổng cục KTTV và các đài KTTV khu vực.

Theo đó, tại trụ sở Tổng cục đến các đài khu vực đều được phân công trực từ xa trong từng tình huống và lập phòng tác chiến chỉ đạo, điều hành tác nghiệp. Các đơn vị hạn chế tối đa số người trực tiếp làm việc tại các phòng dự báo, tăng cường bố trí cán bộ viên chức làm việc tại nhà; thực hiện bố trí cán bộ luân phiên làm việc từ xa theo tuần, bảo đảm quân số dự phòng cần thiết tại các cấp cho những trường hợp cần thiết. 

Trong tình huống khi địa bàn, khu vực nơi đặt trụ sở đơn vị bị cách ly do dịch bệnh, Tổng cục sẽ bố trí luân phiên trực ca tại phòng dự báo đối với các dự báo viên đang có mặt tại địa bàn. Tùy theo số lượng dự báo viên để bố trí ca cho phù hợp và đảm bảo chất lượng công việc. Các dự báo viên ở ngoài địa phận cách ly tham gia thảo luận dự báo, thực hiện công tác dự báo, cảnh báo từ xa (làm việc qua mạng).

Trong tình huống đơn vị bị cách ly do dịch bệnh, các dự báo viên đang trực ca tại phòng dự báo luân phiên làm công tác dự báo, cảnh báo tại phòng. Bố trí dự báo viên trực từ xa, phối hợp với dự báo viên trực tại phòng dự báo.

 

Các dự báo viên ở ngoài khu vực cách ly tham gia thảo luận dự báo, thực hiện công tác dự báo, cảnh báo từ xa. Các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hỗ trợ về hậu cần cho các dự báo viên trực ca tại phòng dự báo khi phải cách ly.

Khi một số dự báo viên thuộc phòng dự báo phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nơi cư trú do dịch bệnh, dự báo viên phải cách ly tại nơi cư trú báo ngay đến lãnh đạo đơn vị để bố trí dự báo viên khác trực thay. Các dự báo viên đang trực ca tại phòng luân phiên làm công tác dự báo cảnh báo tại phòng; bố trí dự báo viên trực từ xa, phối hợp với dự báo viên trực tại phòng.

Khi toàn bộ dự báo viên thuộc phòng Dự báo phải cách ly tập trung hoặc bị cách ly tại nơi cư trú do dịch bệnh, các dự báo viên đủ sức khỏe làm việc từ xa luân phiên làm công tác dự báo, cảnh báo. 

Ông Hoàng Đức Cường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục KTTV khẳng định, các đơn vị khác trong hệ thống dự báo của Tổng cục không bị ảnh hưởng thực hiện hỗ trợ dự báo đối với đơn vị có toàn bộ dự báo viên phải đi cách ly tập trung, hoặc bị cách ly tại nơi cư trú do dịch bệnh Covid-19.

Ngày 23/3 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là ngày Khí tượng thế giới. Chủ đề năm nay là “Khí hậu và Nước” cùng thông điệp “Đong đếm từng hạt mưa – Chắt chiu từng giọt nước”.

Thái An

Chủ tịch Hà Nội khuyên con trai ở Mỹ dự trữ thức ăn, ở trong nhà 3 tháng

Chủ tịch Hà Nội khuyên con trai ở Mỹ dự trữ thức ăn, ở trong nhà 3 tháng

Ông Nguyễn Đức Chung cho biết có con trai đang du học tại vùng có dịch Covid-19 nặng nhất ở Mỹ, ông khuyên con nên ở trong nhà đến hết tháng 6.