Chiều nay (5/1), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, đã có quyết định về xử lý kết luận thanh tra tại một số công trình thủy điện trên địa bàn.

Theo đó, qua xem xét kết luận Thanh tra số 21 của Thanh tra tỉnh về việc chấp hành các quy định của nhà nước về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với chủ đầu tư và các DN khai thác, tận thu các loại khoáng sản phục vụ xây dựng các công trình thủy điện gồm: Sông Tranh 2, Sông Bung 4, Sông Bung 2 và Đăk Mi 4.

Quảng Nam thu hồi hơn 4 tỷ từ các thủy điện chưa nộp thuế tài nguyên
Thủy điện Sông Tranh 2 bị thu hồi hơn 2,4 tỷ đồng vì chưa kê khai nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường

Thanh tra tỉnh chỉ ra việc chủ đầu tư dự án, đơn vị khai thác và sử dụng vật liệu xây dựng thi công các gói thầu tại các công trình thủy điện chưa chấp hành đầy đủ việc kê khai nộp thuế, phí như: Công trình thủy điện Đăk Mi 4 với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng, công trình thủy điện Sông Tranh 2 hơn 2,5 tỷ đồng và công trình thủy điện Sông Bung 4 hơn 5,5 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất kết luận thanh và yêu cầu thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng từ các đơn vị chưa kê khai, nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường.

 

Trong đó, công trình Thủy điện Đăk Mi 4 là 1,66 tỷ đồng, thủy điện Sông Tranh 2 hơn 2,4 tỷ đồng. Đối với công trình thủy điện Sông Bung 4, do thiếu hợp tác giữa đối tượng thanh tra với Đoàn thanh tra nên việc tính toán và xác nhận số liệu sai phạm không được thực hiện đầy đủ.

Để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về thuế, Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục thuế Quảng Nam rà soát, truy thu và xử phạt theo đúng quy định của pháp luật về thuế đối với các sai phạm tại công trình thủy điện Sông Bung 4.

Đồng thời, yêu cầu Sở TN-MT Quảng Nam, các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác, tận thu khoáng sản để phục vụ việc xây dựng dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

Người dân Quảng Nam gặp chính quyền qua ứng dụng phản ánh trực tuyến

Người dân Quảng Nam gặp chính quyền qua ứng dụng phản ánh trực tuyến

Người dân Quảng Nam chỉ cần chụp hình, quay clip những vấn đề bất cập trong đời sống gửi lên ứng dụng “Quảng Nam trực tuyến”. Sau đó, những vấn đề bất cập sẽ được cán bộ Nhà nước tiếp nhận, xử lý.

Lê Bằng