Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại toạ đàm “quản lý sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp” diễn ra hôm nay. 

Phó Thủ tướng: Thanh tra các đơn vị được giao đất có biểu hiện vi phạm
Ảnh: Thành Chung

Theo báo cáo của Tổng cục Đất đai (Bộ TN-MT), sau 5 năm thực hiện nghị định số 118 của Chính phủ, tổng số công ty nông, lâm nghiệp và chi nhánh sau rà soát là 246 công ty với diện tích giữ lại là 1.868.538 ha, tại 45 tỉnh, thành phố. Diện tích dự kiến các công ty nông, lâm nghiệp dự kiến bàn giao về địa phương để quản lý, sử dụng là 463.088 ha.

Trong 1,8 triệu ha mà các công ty giữ lại, có 117 công ty nông, lâm nghiệp và chi nhánh đã được đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất, với tổng diện tích dự kiến giữ lại là 889.854 ha, bằng 47,6%.

Diện tích đang sử dụng nhưng chưa lập hồ sơ giao đất, thuê đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất là 154.576 ha, chiếm 8,27% tổng diện tích dự kiến giữ lại.

Đất lấn chiếm là phải thu hồi

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng với tỷ lệ 62% công ty nông lâm nghệp đã hoàn thành việc sắp xếp nhưng chỉ có 47,6% diện tích đất giữ lại được địa phương phê duyệt là tỷ lệ rất thấp.

Trong đó đáng chú ý là diện tích mà các công ty đang giao, khoán, liên doanh liên kết, cho thuê, mượn đang có tranh chấp, bị lấn chiếm 245.787 ha, (chiếm 13,15% diện tích dự kiến giữ lại) thì đất lấn chiếm, tranh chấp không kiểm soát được là gần 57.000 ha.  

Phó Thủ tướng: Thanh tra các đơn vị được giao đất có biểu hiện vi phạm
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ
 

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ TN-MT, Bộ NN-PTNT cần rà soát lại đất do các công ty nông lâm trường giữ lại so với nhu cầu thực tế, năng lực quản lý; diện tích đất nông lâm nghiệp đang sử dụng nhưng chưa lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất; tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc giao đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số khi tỷ lệ này còn thấp.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới căn bản về mô hình quản lý, quản trị công ty, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông lâm nghiệp; duy trì hình thành các vùng sản xuất tập trung, vùng nguyên liệu sản xuất sản phẩm theo nhu cầu thị trường; xác định chủ đất là hộ gia đình, tổ chức hoặc cá nhân và được giao theo quy định.

“Đối với đất đã xác định là lấn chiếm, phải thu hồi theo quy định của pháp luật”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông cũng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các công ty tiếp tục phê duyệt phương án sử dụng đất đối với các công ty còn lại; hoàn thành hồ sơ giao đất, thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Đồng thời rà soát, hoàn thành căn bản cắm mốc ranh giới, cấp bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; rà soát để xác định những diện tích đất rừng đã giao cho các công ty nhưng không có năng lực quản lý, sử dụng.

Cùng với đó, quan tâm thu hút đầu tư đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ và bố trí đất cho đồng bào dân tộc thiểu số và di cư; xem xét cập nhật nội dung phương án, quỹ đất giao đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu thanh tra, kiểm tra đất đã giao đối với các tổ chức có biểu hiện vi phạm và những đơn vị đã nhận bàn giao nhưng chưa có phương án quản lý, sử dụng hiệu quả.

Thu Hằng

Bộ trưởng TN&MT trả lời về việc cấp đất cho đại gia Xuân Trường xây chùa

Bộ trưởng TN&MT trả lời về việc cấp đất cho đại gia Xuân Trường xây chùa

Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký văn bản trả lời chất vấn của ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) về việc cấp hàng ngàn ha đất cho DN xây chùa.