Theo thông tin từ Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 hiện đã trang bị đầy đủ hệ thống xử lý, quan trắc tự động thông số môi trường và các quy trình ứng phó xử lý môi trường. Từ đầu năm 2017 đến nay, các hình ảnh quan sát từ camera và thông số quan trắc môi trường,... đã được truyền trực tiếp đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận. Đồng thời cũng được theo dõi bằng các phần mềm trên máy tính, điện thoại giúp cho lãnh đạo địa phương, các sở ban ngành liên quan cùng với đơn vị giám sát liên tục, thông suốt 24/24 các thông số môi trường tại nhà máy. 

Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 lắp đặt bảng điện tử thông số môi trường

Bên cạnh đó, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã thường xuyên mời các đoàn chính quyền, người dân địa phương vào giám sát trong nhà máy, các khu vực bãi thải xỉ, kênh nước làm mát, cảng than...

Tính đến nay, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã đón tiếp được hơn 118 đoàn với hơn 3.300 lượt người bao gồm học sinh, sinh viên, các sở ban ngành, chính quyền địa phương đến tham quan và giám sát môi trường. 

Việc lắp đặt và hoàn thiện đưa vào sử dụng Bảng điện tử thông số môi trường giúp tăng thêm 1 kênh thông tin giúp minh bạch hơn nữa công tác quản lý, giám sát môi trường cho người dân địa phương. 

 

“Với bảng điện tử trên với kích thước 3mx2m gắn tại cổng nhà máy, lãnh đạo chính quyền, người dân địa phương bất cứ lúc nào cũng có thể đến xem trực tiếp, đánh giá các thông số về môi trường, hàm lượng các chất khí trong khói thải, nước thải,...”, đại diện Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân công ty chia sẻ.

Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 lắp đặt bảng điện tử thông số môi trường
Bảng điện tử thông số môi trường Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Số liệu hiện thị trên bảng điện tử được cập nhật từ hệ thống quan trắc tự động tất cả các khu vực sản xuất của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Cụ thể toàn bộ kết quả quan trắc chất lượng khí thải (giám sát các thông số lưu lượng, SOx, NOx, bụi trong, CO, áp suất), chất lượng nước thải (giám sát các thông số lưu lượng, nhiệt độ, pH, DO, Cl, TSS, COD, NH3).

Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 lắp đặt bảng điện tử thông số môi trường

Đại diện Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân cũng nhấn mạnh việc thông tin công khai các dữ liệu quan trắc tự động về chất lượng môi trường thông qua Bảng thông số môi trường điện tử nhằm giúp người dân yên tâm; giúp các đơn vị quản lý nắm thông tin kịp thời để xử lý các sự cố về môi trường xảy ra nếu có. Đây là một kênh thông tin mới giúp người dân có thể theo dõi đa chiều và cùng giám sát môi trường với cơ quan chức năng về công tác quản lý môi trường trong suốt quá trình hoạt động của Nhà máy Nhiệt điện.

(Nguồn: Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân)