Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng về ô nhiễm rác thải nhựa đại dương diễn ra trong 2 ngày (01-2/9), Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ TN&MT) đồng chủ trì.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ TN&MT, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tham dự và đồng chủ trì hội nghị này. 

Mỗi năm có gần 12 triệu tấn rác thải nhựa thải ra đại dương
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Quế Lâm phát biểu tại hội nghị.

Bộ TN&MT xác định đây là cơ hội để  tìm kiếm giải pháp mạnh mẽ hơn nữa đối với vấn đề rác thải nhựa đại dương từ 126 quốc gia đã tham gia và thông qua Nghị quyết Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc về chất thải nhựa và vi nhựa đại dương năm 2017.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Quế Lâm cho biết,  ô nhiễm nhựa và rác thải đại dương đang trở thành một vấn đề cấp bách toàn cầu, đe dọa đến các hệ sinh thái, chất lượng môi trường và môi trường sống của con người và các loài sinh vật trên thế giới. Mỗi năm có gần 12 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra đại dương. 

Thực tế đó, đòi hỏi thế giới phải chung tay khẩn trương hành động để giải quyết thách thức nghiêm trọng này trước khi quá muộn. 

 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc cần phải giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa đại dương, Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm và nỗ lực giải quyết thông qua việc đổi mới căn bản trong chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và bằng những hành động thiết thực như: 

Mỗi năm có gần 12 triệu tấn rác thải nhựa thải ra đại dương
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Thông qua Luật Bảo vệ môi trường 2020, trong đó luật hóa các nội dung liên quan đến chất thải nhựa như quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn về nhựa; ban hành kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030; 

Bên cạnh đổi mới về chính sách, Việt Nam cũng tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của người dân trong việc tiêu dùng và thải bỏ sản phẩm nhựa; tăng cường nghiên cứu khoa học, đổi mới và chuyển giao công nghệ. Việt Nam đã thiết lập một cơ chế đối tác cho phép doanh nghiệp sản xuất và cơ quan chính phủ hợp tác trong giải quyết vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa. 

Xiaomi công bố bản Báo cáo Bền vững, tiếp tục cam kết góp phần cải thiện thế giới

Xiaomi công bố bản Báo cáo Bền vững, tiếp tục cam kết góp phần cải thiện thế giới

Ngày 14/7/2021, Tập đoàn công nghệ Xiaomi công bố ấn bản Báo cáo Bền vững năm 2020 với những nội dung về cách tiếp cận và vận hành của công ty đối với phát triển bền vững.

Kiên Trung