- TP Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng xem xét ý kiến của nhà đầu tư, trong đó có việc giữ nguyên lượng phòng lưu trú và biệt thự trên bán đảo Sơn Trà.

Sau 3 tháng rà soát theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, UBND TP Đà Nẵng đã có báo cáo gửi Thủ tướng về các vấn đề liên quan quy hoạch bán đảo Sơn Trà.

Báo cáo do Phó chủ tịch TP Nguyễn Ngọc Tuấn ký cho biết, trên bán đảo Sơn Trà có 18 dự án du lịch nghỉ dưỡng, đều được cấp phép từ trước tháng 12/2012 với 1.920 lô biệt thự.

Kiến nghị Thủ tướng giữ nguyên biệt thự ở Sơn Trà
40 móng biệt thự trái phép xây trên Sơn Trà hâm nóng dư luận nửa năm qua

Báo cáo khẳng định, tất cả dự án đều phù hợp với quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2020.

4 nguyên tắc giữ nguyên biệt thự Sơn Trà

Đà Nẵng khẳng định quan điểm là phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà trên cơ sở khai thác hợp lý tài nguyên, bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền, bảo tồn đa dạng sinh học.

Trên cơ sở này, Đà Nẵng đưa ra nhiều nguyên tắc để thực hiện. 

Thứ nhất, giữ lại dự án đã xây dựng hoàn chỉnh và đã đưa vào hoạt động có hiệu quả.

Thứ hai, để đảm bảo an ninh quốc phòng, các dự án tại Sơn Trà phải do nhà đầu tư trong nước thực hiện; không ảnh hưởng đến khu vực phòng thủ và khu vực nhạy cảm về quốc phòng an ninh. 

Thứ ba, bảo tồn đa dạng sinh học, trong đó có việc bảo tồn loài voọc chà vá chân nâu quý hiếm. 

Kiến nghị Thủ tướng giữ nguyên biệt thự ở Sơn Trà
Đà Nẵng khẳng định quan điểm phát triển bền vững Sơn Trà trên cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường và an ninh....

Thứ tư, các công trình có chức năng lưu trú, công trình kiên cố, chỉ được triển khai từ bình độ 100m trở xuống; chức năng thuần túy phục vụ vui chơi giải trí, hoạt động ngoài trời, sinh hoạt cộng đồng có thể được triển khai từ bình độ 200m trở xụống.

 

Hài hòa lợi ích của nhà đầu tư và lợi ích chung của cộng đồng theo hướng phát triển bền vững. Không có yếu tố cư trú tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Báo cáo cũng cho biết, qua rà soát có 6 dự án không phù hợp với các tiêu chí đã nêu, kiến nghị điều chỉnh chuyển đổi công năng sang phục vụ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, không có lưu trú. Xem xét cắt giảm quy mô của 10 dự án để phù hợp các tiêu chí đã nêu. 

Giữ nguyên 2 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và phù hợp các tiêu chỉ nêu trên. 

Kiến nghị xem xét ý kiến của nhà đầu tư

UBND TP Đà Nẵng cho biết, ngày 23/8, TP đã làm việc với các chủ đầu tư có dự án trên Sơn Trà. Các DN kiến nghị giữ nguyên số lượng phòng lưu trú và biệt thự như quy hoạch được UBND TP phê duyệt.

Kiến nghị Thủ tướng giữ nguyên biệt thự ở Sơn Trà
Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng xem xét ý kiến của các nhà đầu tư

Đối với các dự án chưa làm thủ tục giao đất, cho thuê đất, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì tiếp tục cho phép hoàn thiện các thủ tục pháp lý trước khi thực hiện. 

Đối với những dự án mở rộng nhưng không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, không có diện tích rừng đặc dụng… thì kiến nghị Thủ tướng xem xét cho tiếp tục thực hiện.

Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng xem xét các ý kiến này của nhà đầu tư, giải quyết hài hòa lợi ích nhà đầu tư và lợi ích cộng đồng.

Đà Nẵng đưa dự án ở khu vực nhạy cảm ra khỏi Sơn Trà

Đà Nẵng đưa dự án ở khu vực nhạy cảm ra khỏi Sơn Trà

TP Đà Nẵng và quân đội thống nhất cắt giảm quy mô dự án trên bán đảo Sơn Trà, đặc biệt là các dự án ảnh hưởng an ninh quốc phòng.

Sạt lở biệt thự ở Sơn Trà: Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng

Sạt lở biệt thự ở Sơn Trà: Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng

TP Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp chống sạt lở tại khu vực thi công 40 móng biệt thự trái phép ở bán đảo Sơn Trà.

Chính phủ không để Đà Nẵng quyết Sơn Trà thế nào cũng được

Chính phủ không để Đà Nẵng quyết Sơn Trà thế nào cũng được

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Chính phủ không để cho Đà Nẵng muốn quyết Sơn Trà như thế nào cũng được.

Cao Thái