Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã có công văn gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh, Sở TN&MT, Ban Quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh, Tổ giám sát BVMT của Bộ TN&MT và UBND thị xã Kỳ Anh về việc kiểm tra, giám sát quá trình xử lý chất thải của FHS.

Đồng thời công ty đã giải thích các nội dung liên quan đến một số kiến nghị của công an Hà Tĩnh về vấn đề xử lý chất thải, cập nhật số liệu biểu bảng bổ sung thông tin số liệu chất thải rắn phát sinh hàng ngày.

Gang xỉ ra Thái Nguyên, Formosa Hà Tĩnh nói gì?
Xỉ thép được FHS sử dụng làm vành đai cây xanh đường công vụ

FHS cho cho biết, việc phân định các loại bùn bụi được thực hiện theo điểm 2 điều 7 của nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn và phế liệu quy định.

Trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) năm 2015 và báo cáo xác nhận hoàn thành năm 2017 đều nêu rõ các loại bùn bụi bao gồm bùn lò cao, bùn cán nóng và bùn OG được chuyển về trạm phối trộn bùn bụi, sau đó chuyển về xưởng thiêu kết để làm nguyên liệu sử dụng. 

FHS đã thực hiện theo chỉ đạo của Bộ TN&MT tiến hành lấy mẫu phân tích và các kết quả đều nằm trong ngưỡng cho phép.

Liên quan đến việc chuyển hàng nghìn tấn gang xỉ cho một số doanh nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên, công ty FHS cho biết, các loại chất thải rắn thông thường như xỉ hạt lò cao, xỉ thép, tro bay, tro đáy, vật liệu chịu lửa… sẽ ưu tiên tái sử dụng, thu hồi làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất của khu liên hợp, hoặc bán cho các ngành công nghiệp khác làm nguyên liệu.

Xỉ thép có 3 loại gồm xỉ lò chuyển, xỉ đúc dư và xỉ khử lưu huỳnh đều đã nhận được chứng nhận sản phẩm làm cấp phối đường giao thông, vật liệu san nền và phụ gia xi măng. Khối lượng phát sinh bình quân khoảng 2.300-2.500 tấn/ngày hiện nay xỉ thép đang lưu giữ tại các bãi chứa.

Sau khi xử lý ổn định hóa, nghiền tách từ tính, sản sinh ra thép xỉ, gang xỉ, bột từ xỉ lò chuyển, bột từ xỉ khử lưu huỳnh. Các loại phế liệu này theo báo cáo ĐTM nêu rõ trên nguyên tắc tái sử dụng, thu hồi làm nguyên liệu sản xuất cho nhà máy, hoặc bán cho các nhà máy thép khác làm nguyên liệu sản xuất.

 

Hiện thép xỉ, bột từ xỉ lò chuyển, bột từ xỉ khử lưu huỳnh đều thu hồi tái sử dụng làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất, riêng đối với gang xỉ hiện chuyển giao công ty MHD Việt Nam, chuyển đến công ty cổ phần công nghiệp Bắc Thái và công ty sản xuất thương mại Trường Huy để làm nguyên liệu sản xuất.

“Việc chuyển giao tái sử dụng này đã nhận được văn bản chấp thuận số 3320/TCMT-QLMT ngày 26/9/2018 của Bộ TN&MT. Đồng thời hồ sơ năng lực, các công trình bảo vệ môi trường của 2 công ty nêu trên đều nhận được quyết định phê duyệt ĐTM của Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên, có thể tiếp nhận phế liệu gang xỉ làm nguyên liệu sản xuất” – công văn FHS nêu.

Cũng theo văn bản, công ty FHS hiện lưu giữ 28.737 tấn và bùn cán nóng trong nhà máy, bản chất các loại này là nguyên liệu sản xuất của nhà máy, không phải là chất thải nguy hại. Theo quy hoạch thiết kế sẽ thu hồi tái sử dụng chuyển đến xưởng thiêu kết làm nguyên liệu sản xuất.

Tại cuộc họp với các cơ quan liên ngành ngày 23/5/2018 đã đồng ý FHS lắp đặt xong thiết bị xử lý khí thải xưởng thiêu kết, có thể tái sử dụng 28.737 tấn bùn bụi. Do vậy, FHS đợi sau khi hoàn thành hệ thống khử lưu huỳnh dioxin (hệ thống số 1 dự kiến tháng 6; hệ thống thứ 2 dự kiến tháng 9), sẽ thu hồi tái sử dụng.

Trước đó, liên quan đến việc một số DN tại Thái Nguyên mua 20.000 tấn gang xỉ của Formosa để về làm nguyên liệu tái chế, Sở TN&MT Thái Nguyên đã kết luận chất thải xỉ này có nồng độ pH vượt ngưỡng nguy hại theo quy chuẩn QCVN07:2009/BTNMT.

Trong khi đó, Bộ TN&MT cho cho biết, nhóm chất thải đã được hợp chuẩn/hợp quy là sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, được bán ra bên ngoài hoặc tự tái sử dụng tại FHS theo các mục đích đã hợp chuẩn/hợp quy, gồm: Xỉ hạt lò cao; tro bay nhà máy điện; thạch cao nhà máy điện; tro đáy nhà máy điện được sử dụng làm nguyên liệu phụ gia khoáng cho xi măng, bê tông, vữa xây dựng.

Trong chiều 10/5, Tổng cục Môi trường thông tin đã yêu cầu công ty TNHH đầu tư và phát triển MHD Việt Nam dừng thu gom, chuyển gang xỉ về Thái Nguyên; kiểm tra việc thu gom chuyển giao có đúng với văn bản ký kết hay không.

Lê Minh

Gang xỉ Formosa về Thái Nguyên: Vượt ngưỡng nguy hại hay an toàn?

Gang xỉ Formosa về Thái Nguyên: Vượt ngưỡng nguy hại hay an toàn?

 Sở TN&MT Thái Nguyên khẳng định hơn 20.000 tấn gang xỉ của Formosa được vận chuyển về tỉnh làm nguyên liệu tái chế vượt ngưỡng nguy hại.