Sau 7 ngày triển khai thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, tình hình đã có chuyển biến tích cực, việc vận chuyển rác thải vào Khu liên hợp đã được thông suốt.

Song đây là vấn đề dân sinh cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh môi trường, an ninh nguồn nước và đời sống nhân dân tại 3 xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn nói riêng và huyện Sóc Sơn nói chung, tiền ẩn các nguy cơ cao về vệ sinh môi trường TP.

Vì vậy, theo Chủ tịch Hà Nội cần sự nỗ lực, quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, các cơ quan liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, UBND TP.

Hà Nội tiếp tục xử lý quyết liệt vấn đề 'ùn tắc rác'
Khu liên hợp xử lý rác Nam Sơn.

UBND huyện Sóc Sơn là đơn vị chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND TP về công tác giải phóng mặt bằng, công tác an ninh trật tự tại khu vực Khu liên hợp.

Nghiên cứu thành lập Ban chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ huyện đến các xã tổ chức thực hiện công tác này (trong đó có bố trí bộ phận tiếp công dân tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, kiến nghị của công dân có liên quan).

Không được để xảy ra tình trạng người dân lợi dụng vấn đề môi trường, giải quyết kiến nghị, khiếu nại để chặn xe vận chuyển rác, làm ảnh hưởng để công tác vận hành của Khu liên hợp.

Cấp bách chống vỡ, tràn các ô chứa nước rỉ rác

UBND TP phân công Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng chủ trì, trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, giải quyết các tồn tại, bất cập, kiến nghị về vấn đề xử lý thu gom, xử lý rác thải.

Chủ tịch TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống bờ bao các hồ, ô chứa rác thải.

Lập phương án chống vỡ, tràn các ô chứa nước rỉ rác đối với các điểm xung yếu, các điểm có nguy cơ cao, đảm bảo an toàn trong mọi tình huống.

 
Hà Nội tiếp tục xử lý quyết liệt vấn đề 'ùn tắc rác'

Ngoài các việc cấp bách trước mắt, phải nghiên cứu giải pháp lâu dài, căn cơ, đảm bảo vận hành an toàn, đồng bộ, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 10/11.

Phối hợp với Sở KH&ĐT rà soát các chủ đầu tư thực hiện các dự án đốt rác, đề xuất UBND TP để thay thế các nhà đầu tư không đủ năng lực. Làm việc cụ thể với các nhà đầu tư về tiến độ thực hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để đảm bảo đưa vào hoạt động sớm nhất.

Sở Xây dựng cũng phải rà soát, xây dựng quy chế vận hành, hoạt động của Khu liên hợp đáp ứng yêu cầu an toàn, ổn định, liên tục, hiệu quả, không gây thất thoát, lãng phí. Trong đó bổ sung các điều khoản: Xử phạt nghiêm các sai phạm đối với các đơn vị trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý rác, nghiên cấm hành vi đổ nước rác vào các ô chôn lấp cùng rác.

Có biện pháp chấm dứt việc người dân vào trong Khu liên hợp bới rác, thu nhặt rác thải, phế liệu.

Rà soát, hoàn thiện quy trình thu gom, xử lý rác thải, nghiêm cấm việc để nước rỉ rác vào bãi thải. Có phương án phân luồng hợp lý, đảm bảo việc vận chuyển, truyền dẫn nước rỉ rác về các trạm xử lý nước thải trong Khu liên hợp.

Sở Xây dựng chủ trì cùng Sở TN&MT, Sở Tài chính, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội kiểm tra, hoàn thành thủ tục tiếp nhận Nhà máy đốt rác công nghiệp (do NEDO Nhật Bản tài trợ) đưa vào vận hành.

Chủ tịch UBND TP giao Sở Tài chính khẩn trương rà soát tổng thể việc đấu thầu, ký hợp đồng, thực hiện hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký.

Đề xuất giải pháp chấn chỉnh, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thanh tra TP tham gia Tổ công tác TP để phối hợp với các Sở, ngành, UBND huyện Sóc Sơn trong công tác xử lý sau kết luận thanh tra; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý khắc phục vi phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Thanh tra trách nhiệm đối với các chính quyền, các Sở, ngành, các tập thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý Nhà nước và điều hành thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn TP.

Hương Quỳnh - Thành Nam

Lãnh đạo TP Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc bãi rác Nam Sơn

Lãnh đạo TP Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc bãi rác Nam Sơn

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng tại cuộc họp xử lý, khắc phục các tồn tại hạn chế, đảm bảo công tác vận hành tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.