Đoàn thanh tra của Tổng cục Môi trường sẽ thanh tra các đơn vị theo quá trình từ ngày có quyết định thành lập các tổ chức sản xuất kinh doanh (hoặc từ ngày dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) đến thời điểm thanh tra.

Thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. 

Đoàn thanh tra do bà Dương Thị Thanh Xuyến, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc làm Trưởng đoàn có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp và 19 DN ở Bắc Giang.

 

Ngày 5/8, Tổng cục Môi trường đã có văn bản gửi công ty phát triển hạ tầng KCN Bắc Giang về việc bổ sung thông tin việc thu hút đầu tư của KCN Song Khê - Nội Hoàng phục vụ công tác kiểm tra hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; danh sách các cơ sở thứ cấp đã hoạt động và đang xây dựng trong KCN  kèm các văn bản pháp lý liên quan để phục vụ nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch.

Thái Bình

Tiến sĩ Nhật gội đầu, rửa mặt sảng khoái trên sông Tô Lịch

Tiến sĩ Nhật gội đầu, rửa mặt sảng khoái trên sông Tô Lịch

 TS Kubo Jun tắm rửa và bơi lội trong khu vực trình diễn xử lý nước sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano-Bioreactor.