- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ TN-MT) khẳng định, kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính về sử dụng vốn tại Bộ TN-MT chỉ ra những thiếu sót về vấn đề thủ tục.

Ông Nguyễn Xuân Trường - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tổ chức (Bộ TN-MT) thông tin với VietNamNet. 

Bộ TN-MT nói về sai phạm trong sử dụng vốn đầu tư công
Bộ TN-MT vừa được chỉ ra có nhiều sai phạm trong sử dụng, quán lý vốn đầu tư công

Theo ông Trường, việc thanh tra Bộ Tài chính thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng tại Bộ và các đơn vị trực thuộc là định kỳ theo kế hoạch, không phải vụ việc cụ thể khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

Trong quá trình thanh tra, Bộ đã có báo cáo, giải trình cụ thể về các nội dung của từng dự án và được thanh tra Bộ Tài chính tiếp thu, thể hiện trong kiến nghị của Kết luận thanh tra đối với các thiếu sót và biện pháp khắc phục.

“Kết luận thanh tra chỉ ra những thiếu sót chủ yếu thuộc về trình tự thủ tục, thời gian, không phải là vi phạm về sử dụng, chi sai nguồn vốn, gây ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước. Thanh tra Bộ Tài chính cũng không phát hiện có tham nhũng, thất thoát, lãng phí vốn và tài sản của nhà nước tại Bộ qua đợt thanh tra này” - ông Trường nói.  

Bộ TN-MT nói về sai phạm trong sử dụng vốn đầu tư công
Ông Nguyễn Xuân Trường - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ TN-MT.

Mới đây, Bộ TN-MT cũng vừa phát thông tin báo chí về các nội dung được nêu trong KLTT.

 

Theo đó, năm 2016 là năm đầu thực hiện xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định của Luật Đầu tư công, do đó Bộ còn gặp nhiều lúng túng, phải nhiều lần điều chỉnh dự án theo tổng nguồn vốn được thông báo nên việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án mở mới chưa kịp thời so với yêu cầu.

Đối với 7 dự án được nêu trong Kết luận thanh tra, đều đã được phê duyệt và trình cấp có thẩm quyền đúng theo yêu cầu của Bộ KH-ĐT; các dự án này đã đảm bảo yêu cầu, được Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ KH-ĐT giao kế hoạch trung hạn đợt 2 (ngày 29/8/2017).

Liên quan đến phê duyệt dự án đầu tư giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa cân đối đủ nguồn vốn để hoàn thành với số tiền 1.073 tỷ đồng, Bộ TN-MT cho biết: do tổng vốn đầu tư công trung hạn được thông báo chỉ đáp ứng được 1/2 so với nhu cầu triển khai các dự án, nên thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TN-MT thực hiện rà soát, cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ và cơ cấu lại việc bố trí nguồn vốn cho các dự án theo thứ tự ưu tiên đảm bảo đúng với số vốn được thông báo.

Trong tổng số 1.073 tỷ đồng chưa cân đối đủ nêu trên, riêng dự án “Đầu tư tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển” là 1.074. Bộ TN-MT đã báo cáo được cho bố trí kinh phí từ nguồn vốn khác để thực hiện hoặc dừng kỹ thuật, giãn tiến độ. Đây là nguyên nhân khách quan do khó khăn về nguồn vốn trong khi phải thực hiện các dự án cấp bách về tài nguyên và môi trường nên Thanh tra Bộ Tài chính chỉ kiến nghị Bộ rút kinh nghiệm và cân đối bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành các dự án trong giai đoạn 2016-2020.

Với các nội dung khác, Bộ TN-MT cũng cho biết đã có những giải trình cụ thể đối với đoàn công tác.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Nguyễn Xuân Trường cho biết, Bộ đang yêu cầu các đơn vị liên quan có báo cáo về tiến trình thực hiện kết luận thanh tra lên Bộ trước ngày 15/6. Việc khắc phục các thiếu sót nêu trên sẽ được tổng hợp gửi Bộ Tài chính theo yêu cầu trước ngày 30/6.

Sai phạm trong quản lý vốn tại Bộ Tài nguyên Môi trường

Sai phạm trong quản lý vốn tại Bộ TN-MT

Kết luận thanh tra của Bộ Tài chính vừa ban hành cho thấy, công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tại Bộ TN&MT có vi phạm.

Bộ Tài nguyên Môi trường có Thứ trưởng mới

Bộ TN-MT có Thứ trưởng mới

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Lê Công Thành giữ chức Thứ trưởng Bộ TN&MT từ ngày 12/4.

Kiên Trung