- Bộ TN&MT vừa bổ nhiệm ông Tạ Đình Thi, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo giữ chức Tổng cục trưởng.

Ông Tạ Đình Thi được bổ nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ TN&MT) tại quyết định số 1858/QĐ-BTNMT do Bộ trưởng Trần Hồng Hà ký. 

Bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Tạ Đình Thi
 

Trước khi được bổ nhiệm, ông Tạ Đình Thi (sinh năm 1973), đã từng trải qua các chức vụ: Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Sai phạm trong quản lý vốn tại Bộ Tài nguyên Môi trường

Sai phạm trong quản lý vốn tại Bộ Tài nguyên Môi trường

Kết luận thanh tra của Bộ Tài chính vừa ban hành cho thấy, công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tại Bộ TN&MT có vi phạm.

Sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ: Tổng cục Biển và Hải đảo lên tiếng

Sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ: Tổng cục Biển và Hải đảo lên tiếng

Tổng cục Biển và Hải đảo (Bộ TN&MT) vừa có thông tin báo chí về nội dung kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ về công tác cán bộ tại đơn vị này.

Kiên Trung