Thời sự
>>

Môi trường

UBND Hà Nội: Tổ chức Nhật thông tin sai, ảnh hưởng uy tín Chủ tịch TPicon
UBND Hà Nội: Tổ chức Nhật thông tin sai, ảnh hưởng uy tín Chủ tịch TP
icon
 Việc JVE và JEBO phát tán thông tin sai sự thật là có động cơ không bình thường, làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân Chủ tịch UBND TP - UBND TP Hà Nội khẳng định.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị