Thời sự
>>

Môi trường

Người dân sẽ phải trả phí xử lý rác thải theo khối lượng
icon
 Bộ TN&MT đề xuất thu phí xử lý rác thải theo khối lượng thay vì thu quân bình đầu người theo tháng.  
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị