Tinh thần Quốc dân Đại hội Tân Trào sẽ mãi là bài học lịch sử quý báu cần được vận dụng sáng tạo trong công cuộc đổi mới đất nước.

Sáng 16/8, lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào đã diễn ra trọng thể tại Quảng trường Tân Trào (xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). 

Mít tinh kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các lãnh đạo thắp hương tại đình Tân Trào.


Tham dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; các Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, địa phương. 

Dự lễ còn có các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng các lực lượng vũ trang, lão thành cách mạng và đông đảo đồng bào, chiến sỹ, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

 

Trước lễ mít tinh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dâng hương tại di tích lịch sử Đình Tân Trào; dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lán Nà Nưa -  nơi Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã ở, làm việc để chỉ đạo việc chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền.  

Quốc dân Đại hội Tân Trào được coi là “Hội nghị Diên Hồng” do Chủ tịch Hồ Chí Minh tập hợp với 60 đại biểu ba miền Bắc – Trung - Nam trước vận mệnh có tính chất lịch sử trọng đại của nước nhà. Sự kiện quan trọng này đã được tổ chức vào ngày 16-17/8/1945 tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương. Từ đây, lệnh tổng khởi nghĩa đã được phát đi toàn quốc để đấu tranh giành lại chính quyền.

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc và nhìn lại chặng đường vẻ vang 70 năm Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đại hội Quốc dân Tân Trào mang tầm vóc lịch sử như hội nghị Diên Hồng của cách mạng, cơ quan quyền lực Nhà nước lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã thông qua, thực hiện kế hoạch Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời là người đại diện chân chính, hợp pháp duy nhất của nhân dân Việt Nam để thực hiện quyết sách lớn của công cuộc cứu nước và kiến quốc.

Quốc dân Đại hội Tân Trào chính là sáng tạo độc đáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và Tổng bộ Việt Minh trong việc phát huy ý chí, sức mạnh toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng,  xây dựng thể chế Nhà nước mới, khởi nguồn cho cách mạng Việt Nam giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước Việt Nam, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: "Trong giai đoạn phát triển mới, trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc rất nặng nề. Phát huy tinh thần của Quốc dân Đại hội, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nguyện nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đưa đất nước ngày càng phát phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. 

Tinh thần Quốc dân Đại hội sẽ mãi mãi là bài học lịch sử quý báu cần được vận dụng sáng tạo trong công cuộc đổi mới đất nước, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Quốc hội để xây dựng một Quốc hội của dân, do dân, vì dân, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, góp phần cùng toàn quân, toàn dân ta thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

(Theo VOV)

2013: Phép thử nhân sự giữa nhiệm kỳ
Không để lọt vào TƯ người xu nịnh, chạy chọt, mị dân
Đảng lãnh đạo trong chế độ dân chủ nhân dân