Theo đó, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã biểu quyết thông qua đề nghị cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND theo quy định đối với đại tá Nguyễn Thanh Trang, nguyên GĐ Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Ngọc Căng. 

Miễn nhiệm Chủ tịch UBND Quảng Ngãi đối với ông Trần Ngọc Căng
Các đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Trần Ngọc Căng

Trước đó, ông Trần Ngọc Căng có quyết định nghỉ hưu, thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 1/7.

Sau khi ông Trần Ngọc Căng nghỉ hưu trước tuổi, để xử lý công việc của tỉnh, ông Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi được phân công phụ trách, xử lý công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Ngày 1-4/6, tại kỳ họp thứ 45, Ủy ban Kiểm tra TƯ xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 44.

Miễn nhiệm Chủ tịch UBND Quảng Ngãi đối với ông Trần Ngọc Căng
Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vì đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ.

40 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13 được bồi dưỡng kiến thức mới

40 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13 được bồi dưỡng kiến thức mới

40 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức mới lần này là những cán bộ được Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Lê Bằng