Chính phủ ban hành Nghị định 93 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Điểm mới của Nghị định 93 lần này so với Nghị định cũ năm 2008 là cho phép cá nhân được tham gia vận động các nguồn đóng góp tự nguyện, kèm theo quy định cụ thể.

 
Quy định mới cá nhân phải làm khi vận động từ thiện

Ban Thời sự - Thiết kế: Nguyễn Huệ

Người quyên góp tiền từ thiện phải mở sổ ghi chép thu, chi và minh bạch

Người quyên góp tiền từ thiện phải mở sổ ghi chép thu, chi và minh bạch

Ngày 27/10, Chính phủ ban hành Nghị định 93 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.