sáp nhập huyện xã,sáp nhập,Bộ Nội vụ,Lê Vĩnh Tân,tinh gọn bộ máy

Theo Bộ Nội vụ, đến nay cả nước cơ bản đã thực hiện việc rà soát số liệu để xác định số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021.

Chỉ còn TP.HCM và TP Cần Thơ chưa tổng hợp được số liệu về diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

sáp nhập huyện xã,sáp nhập,Bộ Nội vụ,Lê Vĩnh Tân,tinh gọn bộ máy
sáp nhập huyện xã,sáp nhập,Bộ Nội vụ,Lê Vĩnh Tân,tinh gọn bộ máy

Cả nước có 13 tỉnh, thành phải sắp xếp 20 đơn vị hành chính cấp huyện. Trong đó, có 4 tỉnh, thành đồng ý tiến hành việc sắp xếp 6 đơn vị hành chính cấp huyện: Cao Bằng 3 huyện, Hòa Bình 1 huyện, Yên Bái 1 huyện, Điện Biên 1 huyện.

Còn 9 tỉnh, thành đề nghị chưa tiến hành việc sắp xếp 14  đơn vị hành chính cấp huyện: Tiền Giang 1, Quảng Trị 2, Quảng Ninh 2, Quảng Ngãi 4, Lào Cai 1, Lai Châu 1, Khánh Hòa 1, Hải Phòng 1, Hà Tĩnh 1.

sáp nhập huyện xã,sáp nhập,Bộ Nội vụ,Lê Vĩnh Tân,tinh gọn bộ máy
sáp nhập huyện xã,sáp nhập,Bộ Nội vụ,Lê Vĩnh Tân,tinh gọn bộ máy
sáp nhập huyện xã,sáp nhập,Bộ Nội vụ,Lê Vĩnh Tân,tinh gọn bộ máy

Sau khi sắp xếp, cả nước giảm 4 huyện. Trong đó, Cao Bằng giảm 3/13 đơn vị hành chính cấp huyện, Hòa Bình giảm 1/15 huyện. Còn Yên Bái có điều chỉnh đơn vị hành chính cấp huyện nhưng không giảm số lượng.

 

Số lượng đơn vị hành chính cấp huyện mới hình thành sau khi sắp xếp nhưng chưa đạt cả 2 tiêu chuẩn theo quy định là 6 đơn vị.

sáp nhập huyện xã,sáp nhập,Bộ Nội vụ,Lê Vĩnh Tân,tinh gọn bộ máy
sáp nhập huyện xã,sáp nhập,Bộ Nội vụ,Lê Vĩnh Tân,tinh gọn bộ máy
sáp nhập huyện xã,sáp nhập,Bộ Nội vụ,Lê Vĩnh Tân,tinh gọn bộ máy

Cả nước có 42 tỉnh, thành phải sắp xếp 623 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó, có 39 tỉnh, thành phố đồng ý sắp xếp 518 đơn vị cấp xã.

3 tỉnh, thành đề nghị chưa tiến hành sắp xếp 105 đơn vị hành chính cấp xã. Đó là TP Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ninh. Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các tỉnh, thành này đề nghị thực hiện sắp xếp theo đúng chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, có 4 tỉnh, thành mặc dù không có xã thuộc diện phải sắp xếp nhưng vẫn thực hiện theo diện khuyến khích. Đó là các tỉnh: Bình Thuận, Kiên Giang, Sơn La, Tây Ninh.

Như vậy, cùng với 134 xã khuyến khích sắp xếp và 374 xã liền kề có liên quan đến sắp xếp, tổng số đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn này là 1.026.

sáp nhập huyện xã,sáp nhập,Bộ Nội vụ,Lê Vĩnh Tân,tinh gọn bộ máy

sáp nhập huyện xã,sáp nhập,Bộ Nội vụ,Lê Vĩnh Tân,tinh gọn bộ máy

Sau khi sắp xếp, cả nước sẽ giảm 539 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó có những tỉnh giảm đến mấy chục xã.

Điển hình như Hòa Bình giảm 59/210 xã, Cao Bằng giảm 40/199 xã, Phú Thọ giảm 52/277, Hà Tĩnh giảm 46/262 xã, Quảng Trị giảm 17/141 xã, Thanh Hóa giảm 76/635 xã, Lạng Sơn giảm 26/226 xã, Hải Dương giảm 30/265 xã…

Có 151 đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau khi sáp nhập bảo đảm đạt cả 2 tiêu chuẩn về diện tích và dân số.  

Số lượng xã mới hình thành chưa đạt các tiêu chuẩn theo quy định là 327 đơn vị.

sáp nhập huyện xã,sáp nhập,Bộ Nội vụ,Lê Vĩnh Tân,tinh gọn bộ máy

Thu Hằng - Thiết kế: Phạm Luyện