Gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng dành hỗ trợ cho 6 đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trong thời gian không quá 3 tháng.

 

Ban Thời sự

Bản đồ hoạt động cách ly, chống dịch của các địa phương

Bản đồ hoạt động cách ly, chống dịch của các địa phương

Triển khai việc cách ly toàn xã hội, trong khi nhiều tỉnh yêu cầu người tới từ vùng có dịch bị cách ly tập trung, xét nghiệm thì có tỉnh chỉ kiểm tra thân nhiệt.