Bộ Chính trị có quyết định phân công ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

Những bước ngoặt trong sự nghiệp của tân Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng
 
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội

Bộ Chính trị phân công ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

Hương Quỳnh - Thiết kế: Nguyễn Huệ