- Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính cho biết: “Sau đổi mới, nước ta chỉ có 44 đơn vị hành chính cấp tỉnh nhưng đến nay đã tăng thành 63. 30 năm sau đổi mới, cả nước đã tăng thêm 19 tỉnh, 178 huyện, 1.136 xã”.

Đất nước đã trải qua nhiều giai đoạn thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.
 
hợp nhất,tinh gọn bộ máy,sáp nhập,nhập tỉnh

VietNamNet