cao tốc,cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi,đường cao tốc
cao tốc,cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi,đường cao tốc
cao tốc,cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi,đường cao tốc
cao tốc,cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi,đường cao tốc
 
cao tốc,cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi,đường cao tốccao tốc,cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi,đường cao tốc
cao tốc,cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi,đường cao tốc
cao tốc,cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi,đường cao tốc
cao tốc,cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi,đường cao tốccao tốc,cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi,đường cao tốccao tốc,cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi,đường cao tốccao tốc,cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi,đường cao tốccao tốc,cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi,đường cao tốc
cao tốc,cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi,đường cao tốc
cao tốc,cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi,đường cao tốccao tốc,cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi,đường cao tốc
cao tốc,cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi,đường cao tốccao tốc,cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi,đường cao tốccao tốc,cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi,đường cao tốc

Lê Bằng - Thiết kế: Tú Uyên

Bộ Công an điều tra không ảnh hưởng đến sửa cao tốc 34.500 tỷ

Bộ Công an điều tra không ảnh hưởng đến sửa cao tốc 34.500 tỷ

Bộ Công an khẳng định, việc khởi tố, điều tra một số người liên quan sai phạm của cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi không làm ảnh hưởng đến việc sửa chữa hư hỏng trên tuyến.