Ngày 19/10, Sở Y tế Hà Nội công bố phân vùng nguy cơ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.

Việc phân vùng này dựa theo phân bố ca bệnh tại cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay tại 579 xã, phường thuộc 30 quận, huyện và thị xã trên địa bàn TP.

Trong 579 xã, phường, có 343 xã, phường thuộc vùng 1; 236 xã, phường thuộc vùng 2 và không có xã, phường thuộc vùng 3 và 4. 

 

Ban Thời sự - Thiết kế: Trọng Tạo

Hà Nội phân vùng nguy cơ: Không có xã phường thuộc cấp độ 3 và 4

Hà Nội phân vùng nguy cơ: Không có xã phường thuộc cấp độ 3 và 4

Theo Sở Y tế Hà Nội, có 343 xã phường thuộc vùng 1, 236 xã phường vùng 2, không có xã phường nào thuộc vùng 3 và 4.