Sáng nay (1/4), ông Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm UB Tài chính, Ngân sách của Quốc hội được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội. 

 
Chân dung tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải


Ban Thời sự