Thu Hằng - Thiết kế:Quốc Dũng

Thủ tướng sẽ báo cáo Bộ Chính trị việc TP.HCM xin thành lập TP phía Đông

Thủ tướng sẽ báo cáo Bộ Chính trị việc TP.HCM xin thành lập TP phía Đông

Trước kiến nghị của TP.HCM về việc sáp nhập ba quận 9, 2 và Thủ Đức để thành lập TP phía Đông, Thủ tướng cho biết sẽ báo cáo với Bộ Chính trị.