Bí thư Nam Định Đoàn Hồng Phong làm Tổng Thanh tra Chính phủ
 

Ban Thời sự