Dự thảo nghị định này đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến của nhân dân.

Theo đó, Bộ Nội vụ cho biết, mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng mới đạt 42,39% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2019 (3,515 triệu đồng/tháng) và đạt 40,16% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2020 (3,71 triệu đồng/tháng).

Điều này dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.

Lương cơ sở sẽ tăng thêm 7,38%
Bảng lương cán bộ, công chức năm 2020

Tuy điều kiện ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn nhưng để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, QH đã ban hành nghị quyết số 86 để điều chỉnh mức lương cơ sở.

Cụ thể, QH cho phép thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2020.

Vì vậy, Bộ Nội vụ xây dựng nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở là cần thiết để thực hiện nghị quyết của QH.

 

Dự thảo nghị định quy định, điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2020 (tăng thêm 7,38%).

Đồng thời dự thảo cũng quy định kinh phí thực hiện đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở TƯ, các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ.

Cụ thể, các bộ ngành TƯ sử dụng 10% nguồn tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2020 tăng thêm so với dự toán năm 2019; một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 chưa sử dụng hết chuyển sang nếu có.

Các tỉnh, thành trực thuộc TƯ sử dụng 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2019 so với dự toán được Thủ tướng giao; 50% tăng thu ngân sách địa phương dự toán năm 2018 so với dự toán năm 2017 được Thủ tướng giao; 50% tăng thu ngân sách địa phương đự toán năm 2020 so với dự toán năm 2019 được Thủ tướng giao...

Với mức lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng, dự kiến từ 1/7 tới đây, lương của cán bộ, công chức cao nhất là 16 triệu đồng, thấp nhất 2,16 triệu/tháng.

Thu Hằng

Phó Thủ tướng báo tin vui về lương cho hàng triệu công chức

Phó Thủ tướng báo tin vui về lương cho hàng triệu công chức

Chia sẻ với VietNamNet nhân dịp năm mới 2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mang đến cho hàng triệu cán bộ, công, viên chức cả nước tin vui về cải cách tiền lương.