- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lực lượng tình báo CAND không ngừng học tập, rèn luyện, chủ động trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.

Sáng nay, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng tình báo Công an nhân dân (21/2/1946-21/2/2016) và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh.

Diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng tình báo Công an nhân dân (CAND) do Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an trình bày cho hay, từ thời kỳ chính quyền cách mạng còn non trẻ, lực lượng tình báo CAND đã góp phần bảo vệ chính quyền, phục vụ đắc lực cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đến việc bảo vệ sự nghiệp xây dựng CNXH ở miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...

Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: Trong tình hình mới, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng CAND nói chung, lực lượng Tình báo CAND nói riêng hết sức nặng nề. Chiến sỹ tình báo CAND cần tiếp tục không ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập và rèn luyện về mọi mặt.

Lực lượng tình báo CAND nhận huân chương Hồ Chí Minh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gắn huân chương Hồ Chí Minh lên cờ truyền thống của lực lượng tình báo CAND. Ảnh: CAND

Trong bất kỳ tình huống nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; không ngừng xây dựng lực lượng tình báo CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ lực lượng tình báo CAND đạt được trong 70 năm qua.

Thủ tướng  Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Lực lượng tình báo CAND luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm chiến đấu, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao… Lập nhiều chiến công, đạt nhiều thành tích, đóng góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thủ tướng  tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, lực lượng tình báo CAND sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống tốt đẹp, vẻ vang; phát huy những thành tích, chiến công đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn thách thức, nỗ lực sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lực lượng tình báo CAND không ngừng học tập, rèn luyện, đổi mới, nâng cao ý chí, năng lực, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác; chủ động nhạy bén… bảo đảm sát, đúng kịp thời về tình hình phục vụ đắc lực, hiệu quả hơn nữa cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong hoạch định chủ trương, đường lối và có các biện pháp xử lý đúng đắn, chủ động trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.

Bên cạnh đó, cần sắc sảo, chủ động trong tham mưu, đề xuất nhất là trong các vấn đề có liên quan đến an ninh quốc gia… phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân.

Chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế để hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh của đất nước.

H.Nhì