Theo đó, hoạt động vận tải đường bộ nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Long An tạm ngưng hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (kể cả hoạt động đưa rước công nhân); trừ các trường hợp vận chuyển người đến khu cách ly và các trường hợp cấp thiết theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp tỉnh. 

Hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi phục vụ người dân đi, đến các Bệnh viện, Trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh trong trường hợp cấp thiết (đã được cấp phù hiệu “Xe phục vụ chuyển viện”) không tập trung quá 2 phương tiện tại cùng vị trí đón, trả người dân đi, đến các Bệnh viện, Trung tâm y tế.

Long An ngưng hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng, xe đưa rước công nhân

Từ 00 giờ, ngày 13/7/2021, các xe hoạt động công vụ được ưu tiên, không thực hiện kiểm tra giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với lái xe và người trên xe khi lưu thông qua các trạm, chốt kiểm soát nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Long An

Công ty không “3 tại chỗ” để phòng chống dịch

Cũng từ 0 giờ ngày 13/7, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An không thực hiện tổ chức sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ” thì phải tạm ngưng hoạt động cho đến khi có phương án tổ chức sản xuất đảm bảo theo đúng phương châm này.

 

Đặc biệt, tỉnh Long An cũng yêu cầu các khu - cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, các doanh nghiệp trong và ngoài khu - cụm công nghiệp phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động sản xuất.

Long An ngưng hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng, xe đưa rước công nhân
Tỉnh yêu cầu các công ty, doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động nếu không thực hiện tổ chức sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ”

Những công ty, doanh nghiệp nào đã ghi nhận các trường hợp F0, F1 thì tạm ngưng hoạt động để tập trung thực hiện công tác truy vết, khoanh vùng, cách ly.

Riêng đối với các công ty, doanh nghiệp đã xây dựng và thực hiện tổ chức sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ: sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ” thì tiếp tục hoạt động bình thường. 

San Hà

Long An dừng hoạt động dịch vụ nhà hàng và quán ăn uống

Long An dừng hoạt động dịch vụ nhà hàng và quán ăn uống

Tỉnh Long An quyết định tạm dừng hoạt động dịch vụ nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống, giải khát trên phạm vi toàn tỉnh, kể cả mua mang về, thực hiện từ ngày 11/7 cho đến khi có thông báo mới.