Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với các Phó Giám đốc và nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT giai đoạn từ 2015-2020 do liên quan đến một số vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai.

Cụ thể, UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 Phó Giám đốc Sở là ông Cao Văn Chiến và ông Phạm Văn Cường.

Trong thời gian từ 2015 - 2020, với cương vị trên, ông Chiến đã thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu, xây dựng quy chế làm việc của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ quan Sở TN&MT nhiệm kỳ 2015 - 2020, chưa đúng theo quy định.

Thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, nhiệm vụ chuyên môn được giao, để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại một số dự án đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách.

Ngoài ra, ông Cường đã thiếu kiểm tra, đôn đốc thực hiện, dẫn đến một số dự án chậm tiến độ so với hợp đồng, phải gia hạn nhiều lần, có dự án tăng tổng mức đầu tư, có dự án chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

UBKT Tỉnh ủy cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Vũ Văn Đát, Phó Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TN&MT.

 

Trong thời gian từ tháng 4/2015 đến tháng 5/2018, với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Sở TN&MT, ông Đát đã thiếu trách nhiệm trong việc cùng tập thể cấp ủy xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, có một số nội dung chưa đúng quy định.

Thiếu kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao dẫn đến có vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai tại một số dự án, đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách.

Với cương vị là Phó Giám đốc Sở TN&MT, ông Đát thiếu kiểm tra, rà soát khi xây dựng phương án tính giá đất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giá đất có sai sót tại một số dự án.

Ông Nguyễn Cao Dũng, nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT cũng nhận mức kỷ luật khiển trách.

Trong thời gian từ năm 2015 đến tháng 10/2020, ông Dũng, với đã chậm thực hiện xác định giá trị thu tiền sử dụng đất, thuê đất một số dự án đã được giao đất, thuê đất. Trình UBND tỉnh giao khu vực biển cho Công ty CP Ngọc Trai Hạ Long ngoài bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm.

Phạm Công

Hà Nội kỷ luật ba cán bộ công an

Hà Nội kỷ luật ba cán bộ công an

Ba cán bộ công an tại Hà Nội bị kỷ luật do có vi phạm không trung thực trong kê khai phiếu bổ sung đảng viên, vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình...