- Đánh giá cán bộ, công chức hiện nay không phân biệt được người làm việc tốt với người lười biếng không làm được việc. Vì vậy cần đổi mới cách phân loại.

Sáng nay, Bộ Nội vụ khởi động dự án Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức.

Vàng lẫn thau

Theo Bộ Nội vụ, việc quản lí công chức đến nay vẫn còn nhiều hạn chế, còn tình trạng “thừa vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu”, cơ chế xin cho vẫn tồn tại trong quản lí biên chế.

Các cơ quan quản lí vẫn quen với tư duy một chiều, áp đặt tỉ lệ giảm biên chế mà chưa thực sự gắn việc quản lí công chức với nhu cầu thực tiễn, chưa xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của cơ quan nhà nước.

Bộ Nội vụ cho rằng các hạn chế liên quan đến tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch, đánh giá công chức. Vì vậy cần tiếp tục đổi mới cơ chế quản lí công chức trên cơ sở kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm.

Loại kẻ lười biếng khỏi bộ máy

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn. Ảnh: Hoàng Hải

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nhìn nhận hiện nay chúng ta chưa phân biệt được giữa người làm việc tốt, tích cực, trách nhiệm trong công việc với người lười biếng, không đủ năng lực. Phân loại cán bộ, công chức còn dĩ hòa vi quý, xuê xoa, không phân biệt được người làm tốt với người làm việc chưa tốt.

Đại diện Bộ Tài nguyên - Môi trường cũng cho rằng với cách đánh giá hiện nay, nếu đánh giá  nhiều anh em không hoàn thành nhiệm vụ thì ảnh hưởng đến tập thể. Vì vậy khi đánh giá cũng phải vì cái chung.

1,25 triệu USD thanh lọc đội ngũ cán bộ, công chức

Theo Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, cải cách chế độ công vụ, công chức có nhiều nội dung mới và khó, trong đó có 3 nội dụng rất quan trọng. Đó là xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, chức danh công chức và tiêu chuẩn, chức vụ lãnh đạo quản lí từ cấp phòng trở lên; đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Đây cũng chính là 3 nội dung được dự án hỗ trợ thực hiện.

“Cần đổi mới cách đánh giá, xác định rõ người làm tốt thì tạo điều kiện, khuyến khích họ phát triển. Còn những người lười biếng, không làm được việc thì đưa ra khỏi nền công vụ. Đánh giá, phân loại không chỉ phục vụ cho quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng mà còn phục vụ trực tiếp việc tinh giản biên chế đang gặp nhiều trở ngại”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

 

Ông McConnel David, chuyên gia tư vấn quốc tế cho rằng cải thiện bộ máy hành chính công và các hệ thống quản lí nguồn nhân lực của bộ máy công vụ là một trong những khó khăn nhất do tính chất phức tạp và liên quan đến nhiều yếu tố chính trị, xã hội và kinh tế của bất kì đất nước nào.

Vì vậy để thực hiện thành công, ông David đưa ra một số nguyên tắc để Việt Nam cân nhắc khi thực hiện. Đó là đừng “phát minh lại bánh xe”, mà hãy học hỏi cách làm, kinh nghiệm làm của các nước.

Tuy nhiên ông cũng khuyên Việt Nam không nên bê nguyên xi cách làm của các nước mà hãy áp dụng sao cho tương thích với văn hóa Việt Nam. Đồng thời phải có sự ủng hộ của lãnh đạo cao nhất. Ông cũng lưu ý Việt Nam đừng cố ôm đồm, làm mọi việc cùng một lúc.

Dự án Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam được triển khai trong 2 năm 2015, 2016 với tổng số vốn 1,25 triệu USD. Trong đó 1 triệu USD do ADB viện trợ không hoàn lại, số còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách của Bộ Nội vụ.

Thu Hằng