- Ngày 7/2, UBND tỉnh Thanh Hóa có công điện về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nghiêm cấm sử dụng xe công đi lễ hội và tổ chức đi lễ hội trong giờ làm việc.

Nội dung công điện yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tập chung chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ thời gian làm việc của cán bộ.

Lập đường dây nóng ‘tố’ xe công đi lễ chùa
Xe biển xanh vẫn “lai vãng” của chùa

Chủ tịch tỉnh cũng nghiêm cấm và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, tập thể cơ quan, đơn vị sử dụng xe công đi lễ hội, đền chùa; tổ chức đi lễ hội, đền, chùa trong giờ làm việc.

 

Nếu đơn vị nào để xảy ra việc trên thì giám đốc, trưởng các ban, ngành của đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Để thực hiện tốt theo công điện, Chủ tịch tỉnh đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan thông tin đại chúng và nhân dân cùng giám sát. Nếu phát hiện có những trường hợp vi phạm như trên, ngay lập tức phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh qua đường dây nóng để xử lý theo quy định.

Số điện thoại đường dây nóng: 0373853079; 0912293495; 0913293953; hoặc email: vanphongub@thanhhoa.gov.vn.

Lê Anh