Tại họp báo Chính phủ chiều tối nay (2/6), báo chí nhắc lại thông tin trong báo cáo Bộ GTVT gửi UB Thường vụ QH, Chính phủ cho biết việc triển khai thu phí tự động không dừng chưa bảo đảm đúng tiến độ yêu cầu.

"Đây là vấn đề Chính phủ và Thủ tướng chỉ đạo rất nhiều lần, Bộ GTVT vẫn chưa hoàn thành. Tuy nhiên, Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ GTVT và nhiều cá nhân liên quan chỉ nhận hình thức kiểm điểm “nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm”. Hình thức kiểm điểm này có ý nghĩa thế nào và sẽ được các cá nhân thực hiện ra sao? Sau kiểm điểm, Bộ GTVT sẽ hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao như thế nào?", báo chí đặt câu hỏi.

Bộ GTVT chỉ rút kinh nghiệm phần chủ quan để chậm thu phí không dừng
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông

Trả lời, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, vấn đề thu phí tự động không dừng thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội cũng như chỉ đạo rất quyết liệt của Chính phủ. Bộ GTVT đã triển khai rất khẩn trương.

Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, việc này chưa đạt được mốc yêu cầu và Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm.

Về khách quan, đây là vấn đề rất mới. Công nghệ hiện đại và mới, tích hợp nhiều công nghệ. Đặc biệt, cơ chế chưa có, phải xây dựng một cơ chế trình Thủ tướng là quyết định 07. Trong quyết định này có nhiều nội dung ta chưa nhìn nhận được hết.

Ngoài ra, đây là vấn đề liên ngành, liên quan đến nhiều cơ quan như vay vốn ngân hàng, kết nối thẻ, gửi tiền trước hay gửi tiền sau…

Về chủ quan, Thứ trưởng Đông cho hay, có nhiều nguyên nhân liên quan đến tổ chức thực hiện, trách nhiệm của Bộ GTVT.

 

"Đặc biệt là việc phối hợp giữa 2 nhà đầu tư trước kia và nhà đầu tư về thu phí kéo dài, có nhiều khúc mắc. Nhiều điều kiện trong hợp đồng trước đây cũng chưa lường hết được. Các cơ quan thực hiện cũng đang thiếu kinh nghiệm", Thứ trưởng GTVT nói.

Đối với các chủ thể khác như Tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC khai thác đường cao tốc đã chỉ đạo rất nhiều nhưng họ thiếu nguồn lực để làm. Sau đó VEC chuyển sang UB Quản lý vốn nhà nước tại DN nên hiện tại cũng có những khó khăn nhất định.

"Chúng tôi hiểu chỉ đạo của Thủ tướng là phải phân tích, đánh giá rõ những tồn tại, nguyên nhân khách quan, chủ quan và biện pháp khắc phục thế nào. Chúng tôi đã rút kinh nghiệm phần liên quan đến chủ quan của mình để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ", ông Đông nói.

Về cơ chế, Thứ trưởng GTVT cho hay đã dự thảo lại những khúc mắc trước kia, cả về khách quan và chủ quan đưa vào điều chỉnh quyết định 07 để trình Thủ tướng phê duyệt.

Ở đó xác định rõ các chủ thể các đơn vị liên quan, quyền sở hữu của các nhà BOT cũ, nhà đầu tư các trạm thu phí không dừng này, quy định làn hay không làn lắp đặt các trạm thu phí, điều chỉnh tiến độ chung để thực hiện sang đầu năm 2021. Quy định rõ các chi phí liên quan đến công tác này”.

Việc thực hiện Dự án Cát Linh - Hà Đông, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết dự án tuân thủ theo quy định hợp đồng, trách nhiệm của các bên được quy định. BQL dự án đã thanh toán cho tổng thầu khoảng 80% giá trị hợp đồng EPC, (theo khối lượng thực hiện và các điều khoản của hợp đồng), phần còn lại khoảng 20%.

Số tiền 50 triệu USD là giá trị đã hoàn thành mà tổng thầu đang hoàn thiện các thủ tục đề nghị chủ đầu tư tiếp tục giải ngân thanh toán trong phần giá trị còn lại của hợp đồng EPC, không phải là chi phí phát sinh tăng thêm của hợp đồng.

Theo quy định của hợp đồng, có những quy định về khối lượng thực hiện, nếu xong tất cả hợp đồng, nghiệm thu thì sẽ được thanh toán nốt 95%. Còn lại 5% bảo trì bảo hành cũng giống như các dự án đầu tư khác. Những nội dung liên quan đến hoàn thiện còn lại chạy thử…

Bộ GTVT đang tích cực phối hợp cùng UBND TP Hà Nội và các bộ, ngành liên quan để giải quyết những vấn để thủ tục, cũng như những vướng mắc, sớm đưa nhân sự quay lại Việt Nam nhằm triển khai các phần việc còn lại để hoàn thành đưa vào khai thác.

Thu Hằng - Trần Thường

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tự nghiêm khắc phê bình vì để chậm thu phí không dừng

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tự nghiêm khắc phê bình vì để chậm thu phí không dừng

Để chậm tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể và Thứ trưởng phụ trách kiểm điểm, tự nhận hình thức nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm.