- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu làm rõ phản ánh về tình trạng nước mắm công nghiệp có nhiều loại hóa chất đang chi phối thị trường.

Ngày 10/10, báo Thanh niên có bài "Nước + hóa chất = nước mắm công nghiệp", phản ánh tình trạng nước mắm công nghiệp có nhiều loại hóa chất trong thành phần với hàng trăm nhãn hàng khác nhau, đang chi phối thị trường.

 
Thủ tướng: Làm rõ nước mắm có nhiều loại hóa chất

Nước mắm công nghiệp đang lấn át nước mắm truyền thống.

Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo phản ánh, thông tin kịp thời cho người dân; báo cáo Thủ tướng trước ngày 22/10.

Nhị Tiến