Theo quyết định, ông Tùng có hạn chế, thiếu sót, sai phạm trong thời gian giữ chức giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư - thương mại và hội chợ triển lãm Cần Thơ giai đoạn 2017 - 2019.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng yêu cầu bà Huỳnh Thị Kim Phương, nguyên Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và hội chợ triển lãm phải nghiêm túc rút kinh nghiệm do những hạn chế, thiếu sót, sai phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, ủy quyền của giám đốc trung tâm giai đoạn 2017 - 2019.

Thanh tra TP Cần Thơ đã có kết luận thanh tra về thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và hội chợ triển lãm. Kết luận chỉ ra, trung tâm chưa xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tài sản công.

Về lập dự toán, mức giá cho thuê gian hàng, đất trống của trung tâm để tổ chức các lễ, hội chợ chưa được UBND TP ban hành là chưa đúng quy định.

 

Ngoài ra, kết luận cũng chỉ ra các nội dung thu - chi của trung tâm chưa đúng quy định như: thanh toán tiền thi công, lắp đặt dàn dựng gian hàng tại hội chợ nông nghiệp quốc tế năm 2017, 2018, 2019 chưa đúng thực tế phát sinh, số tiền 370 triệu đồng.

Ngoài ra, một số nội dung chi chưa đúng quy định từ năm 2017 đến tháng 9/2020, với số tiền hơn 158 triệu đồng. Trung tâm thanh toán tiền tiếp khách tại lễ hội bánh dân gian Nam bộ năm 2017 -2019, hơn 133 triệu đồng là chưa đúng quy định…

Thanh tra yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan truy nộp tổng số tiền sai phạm hơn 709 triệu đồng.

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch UB MTTQ TP Cần Thơ

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch UB MTTQ TP Cần Thơ

UB Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ quyết định kỷ luật Chủ tịch UB MTTQ TP bằng hình thức cảnh cáo. 

Thiện Chí