Theo đó, tại Quyết định 100/QĐ-UBND, ông Nguyễn Công Sơn, Giám đốc Sở Ngoại vụ Điện Biên bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách, vì chưa thực hiện đúng chế độ họp lãnh đạo, giao ban lãnh đạo và họp định kỳ; cùng ông Trần Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở giữ lại sáu tháng lương của lái xe nghỉ tự túc năm 2017 trái quy định. Thời hạn thi hành từ ngày 21/3/2019.

Kỷ luật giám đốc, phó giám đốc Sở Ngoại vụ Điện Biên
Trụ sở Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên

Ông Trần Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Điện Biên bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách vì phản ánh, góp ý kiến đối với Giám đốc Sở Ngoại vụ trong kiểm điểm cuối năm 2017 không đúng Hướng dẫn 01-HD/TU ngày 28/11/2014 của Tỉnh ủy; cùng ông Nguyễn Công Sơn chưa thực thực hiện đúng chế độ họp lãnh đạo, giao ban lãnh đạo và họp định kỳ; đã thống nhất với ông Nguyễn Công Sơn, Giám đốc Sở giữ lại sáu tháng lương của lái xe nghỉ tự túc năm 2017 trái quy định. Thời hạn thi hành từ ngày 21-3-2019.

 

Sau khi UBKT Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên môn Điện Biên vào cuộc làm rõ, thì cả hai ông đều bị thi hành kỷ luật.

Theo Nhân dân

Kỷ luật cảnh cáo Phó bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn

Kỷ luật cảnh cáo Phó bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn Trịnh Đình Sính bị kỷ luật do làm trái quy định của Nhà nước trong việc giao đất.