Theo đó, với vai trò là người đứng đầu cơ quan, ông Nhơn đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, điều hành, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan chưa rõ ràng dẫn đến bản thân ông Nhơn và một số tổ chức, cá nhân khác nợ tạm ứng trong thời gian dài; chưa công khai, minh bạch dự toán năm 2019.

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở LĐTB&XH Đồng Tháp
Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp 

Với vai trò là người đại diện cho chủ đầu tư, ông Nhơn chưa chấp hành nghiêm các quy định về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc, trang thiết bị.

Trong công tác quản lý, điều hành, ông Nhơn chưa chặt chẽ, thiếu kiểm tra dẫn đến Trường Trung cấp nghề - Giáo dục thường xuyên Tháp Mười, Hồng Ngự có những vi phạm phải chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xem xét, giải quyết.

 

Theo kết luận, ông Nhơn đã vi phạm những điều đảng viên không được làm, gây bức xúc trong nội bộ, làm giảm uy tín tổ chức đảng và cá nhân ông.

Kỷ luật cảnh cáo Phó Giám đốc Sở TN&MT Vĩnh Long

Kỷ luật cảnh cáo Phó Giám đốc Sở TN&MT Vĩnh Long

Ngày 13/4, UB Kiểm tra Tỉnh uỷ Vĩnh Long xác nhận đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở TN&MT.

H.Thanh