Liên quan tới việc doanh nghiệp Huy Lâm (DN), Hiệp hội DN tỉnh và Sở Xây dựng “khẩu chiến” suốt một thời gian dài, ngày 8/8 UBND tỉnh Thanh Hóa đã có kết luận và xử lý vấn đề trên.

Ngay từ khi nhận được phản ánh của DN tư nhân Huy Lâm, Hiệp hội DN tỉnh, Chi nhánh phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa về việc Sở Xây dựng chậm thẩm định hồ sơ dự án khu bể bơi, thể thao dưới nước và vui chơi giải trí dành cho các cháu thiếu nhi tại Kim Tân, huyện Thạch Thành, và thời điểm thanh tra, kiểm tra của Sở Xây dựng là không bình thường, có biểu hiện dùng quyền lực nhà nước để “trả đũa” DN, và cần xử lý người đứng đầu Sở Xây dựng.

Sở xây dựng, bầu Đệ, Thanh Hóa, khẩu chiến

Kết luận, xử lý của UBND tỉnh về việc Hiệp hội DN tỉnh và Sở Xây dựng

Ngày 3/8, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị nghe Sở Nội vụ báo cáo xác minh phản ánh và ý kiến các bên. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kết luận:

Đối với công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Xây dựng đã có khuyết điểm khi nhận hồ sơ của DN tư nhân Huy Lâm thiếu 2 thành phần hồ sơ (lần 1) và không yêu cầu DN ký nhận khi lấy hồ sơ và công văn số 1135/SXD-HĐXD ngày 17/3/2016 trong sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng.

Đối với Sở Xây dựng, có thiếu sót trong việc quy định trình tự thủ tục thẩm định, trong đó không quy định gửi văn bản thông báo, hướng dẫn thực hiện thủ tục phải qua đường bưu điện.

Về phía DN Huy Lâm đã tiến hành xây dựng ngay sau khi thời điểm nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, nên việc phản ánh Sở Xây dựng chậm thẩm định hồ sơ dự án dẫn đến việc DN vi phạm trật tự xây dựng là không đúng.

 

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, việc kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng theo kế hoạch và đột xuất trên địa bàn tỉnh là công tác thường xuyên đối với chính quyền các cấp, các lực lượng thanh tra xây dựng và được thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt qua thông tin phản ánh vi phạm hoặc yêu cầu phối hợp của các cơ quan chức năng, vì vậy không thể nói Sở Xây dựng “trả đũa” DN được.

Riêng Hiệp hội DN tỉnh có trách nhiệm bảo vệ các DN hội viên, tuy nhiên phải là bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên theo đúng tôn chỉ, mục đích của điều lệ Hội DN tỉnh Thanh Hóa. Do vậy, Hiệp hội DN tỉnh có khuyết điểm khi tiếp nhận thông tin phản ánh của hội viên, chưa tiến hành kiểm chứng, xác minh hoặc phối hợp với cơ quan chức năng thẩm tra mà phát hành văn bản phản ánh Sở Xây dựng chậm thẩm định hồ sơ tới Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhiều cơ quan Trung ương, báo chí hiểu sai sự thật, ảnh hưởng tới uy tín của Sở Xây dựng, đặc biệt là ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Sở xây dựng, bầu Đệ, Thanh Hóa, khẩu chiến

Sở Xây dựng Thanh Hóa

Về quan điểm của tỉnh, luôn quan tâm, ủng hộ và bảo vệ hỗ trợ DN sản xuất, kinh doanh đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó sẽ xử lý nghiêm đối với các cơ quan, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho DN trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Qua đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm, phê bình, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay việc giao dịch giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân đối với công chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; hoàn chỉnh quy trình thẩm định, trong đó quy định việc gửi, nhận văn bản thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, công dân phải có hình thức gửi qua đường bưu điện.

Yêu cầu DN Huy Lâm rút kinh nghiệm trong việc thực hiện, chấp hành các quy định của pháp luật; Về phía Hiệp hội DN tỉnh phải có văn bản nhận lỗi và báo cáo chính xác lại nội dung sự việc tới các cơ quan, tổ chức mà Hiệp hội đã gửi văn bản. Qua đó, Ban chấp hành, Ban thường vụ và Ban thường trực Hiệp hội DN tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch Hiệp hội và tập thể, cá nhân có liên quan.

Lê Anh