Thanh tra Chính Phủ vừa phát đi thông cáo báo chí kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I và kế hoạch công tác quý II năm 2021. 

Theo đó, đối với công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho biết đã tập trung kiểm tra 1.084 cơ quan, tổ chức, đơn vị về thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động. Công bố, công khai theo quy định của pháp luật kết quả kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Ban hành 3.063 văn bản, sửa đổi, bổ sung 402 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Tiến hành trên 400 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 36 vụ việc vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 25 tỷ đồng.

Kiểm tra việc thực hiện tại 1.193 cơ quan, tổ chức, đơn vị, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm. Đồng thời, tiến hành chuyển đổi vị trí công tác 1.118 cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng. Có bảy trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, đã xử lý năm người. 

 

Đối với công tác thanh tra trong quý I, toàn ngành Thanh tra thực hiện 1.644 cuộc thanh tra hành chính và 35.614 cuộc thanh, kiểm tra về chuyên ngành. Qua đó phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền hơn 95.000 tỷ đồng và 772 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngành Thanh tra ban hành gần 19.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 992 tỷ đồng. Kiến nghị xử lý hành chính đối với 269 tập thể, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 10 vụ việc, năm đối tượng.

Thông cáo báo chí kết quả công tác thanh tra quý I năm 2021 của Thanh tra Chính phủ, xem TẠI ĐÂY

Hà An

Cần chú ý thanh tra lĩnh vực nhạy cảm, nhiều dư luận xấu

Cần chú ý thanh tra lĩnh vực nhạy cảm, nhiều dư luận xấu

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành thanh tra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, không thanh tra chồng chéo để tạo thuận lợi cho đầu tư kinh doanh.