- Đại hội Đảng 12 họp phiên bế mạc tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ban chấp hành TƯ khóa mới chính thức ra mắt nhân dân.

Hôm nay Tổng bí thư ra mắt
Ảnh: Phạm Hải

Sau một tuần làm việc, Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng hôm nay tiến hành những nội dung cuối cùng. Đại hội sẽ nghe báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội 12, nếu có.

Sau đó, Đại hội nghe báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư, Ủy ban Kiểm tra TƯ và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ khóa 12.

Ngay sau đó, Ban chấp hành TƯ khóa 12 gồm 200 ủy viên vừa được bầu hôm 26/1 sẽ ra mắt Đại hội và nhân dân.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thay mặt Ban chấp hành TƯ khóa mới phát biểu. Tổng bí thư được tín nhiệm bầu tái cử tại hội nghị thứ nhất của Ban chấp hành TƯ khóa 12 diễn ra hôm qua.

Sau khi Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Phiên bế mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp.